Marius Engstrøm-Unreality

UNREALITY

Over en lengre periode har Marius Engstrøm (NO) utforsket det fotobaserte maleriet. En del av dette arbeidet stilles nå ut på Galleri Haaken, under tittelen UNREALITY, hvor han presenterer tolv oljemalerier på store lerreter. (110 × 100 cm. / 190 × 170cm.) Motiv og komposisjon varierer, men alle bildene tar utgangspunkt i urbane omgivelser. I et spill mellom 2- og 3-dimensjonale flater glir abstraksjoner over i figurative elementer, fargene forsterker kontrastene i landskapet og bildene ligger til siden for et fotorealistisk ideal. Slik etablerer han et visuelt språk som kommuniserer på sine egne premisser. Penselstrøkene er rene og håndverket vitner om en klassisk tilnærming til mediet, men Engstrøms prosjekt avviker fra det klassiske uttrykket på vesentlige punkter. Blant annet synliggjør han flere faser av produksjonen og legger ikke skjul på at fotografiske skisser først manipuleres digitalt. Den skapende prosessen fungerer som et grep i det endelige verket og gir utstillingen en helhetlig estetikk. Like fullt formidler hvert maleri en subjektiv stemning, med ulik puls og temperament. En frisinnet bruk av poetiske virkemidler åpner for dialog mellom kunstverket og betrakteren, som må bidra med sin personlige erfaring for å avsløre virkeligheten, eller uvirkeligheten, i bildene.

I det tradisjonelle landskapsmaleriet anvendes ofte det ytre terrenget til å illustrere en indre, sjelelig tilstand. Engstrøms fortolkninger av byen kan sies å falle innenfor de samme rammene ved at det oppstår et spenningsfelt mellom den konkrete, arkitektoniske massen på den ene siden, og vår flyktige opplevelse av å bo der på den andre. Med samtidens øyne skildrer han hvordan det som engang var det siviliserte menneskets triumf, har vokst på seg nye dimensjoner som vanskelig lar seg begripe. Nærmest blendet av lys, fra biler, dekorasjoner og reklameskilt, ser man antydninger til liv, men bare som skygger eller fragmenter av organisk materiale. Enkelte steder er det uklart om det er natt eller dag. Man skjønner instinktivt at det er en by man trer inn i, men jo lengre man lar tankene forløpe, på jakt etter flere spor av figurasjon, et fast holdepunkt eller en linje å følge, jo verre er det å orientere seg. Rasjonelle forklaringer strekker ikke til lenger, man føler seg fremmedgjort og plutselig tar bildene form av noe mystisk.

Med UNREALITY utfordrer Engstrøm vår persepsjon, ikke bare av kunstverk, men også av det vi sanser i hverdagen. Det skjer gjennom en følsom syntetisering av gjenkjennelige scenarier og visuelle fenomener vi ellers tar for gitt. Slik påkaller han en refleksjon rundt det rommet vi ferdes i, hvordan vi kontinuerlig må fordøye enorme mengder, mer eller mindre, kryptisk informasjon og på hvilken måte det påvirker vår sinnstilstand. Hva utsettes vi for, hva risikerer vi og hva er vi i stand til å absorbere? I en verden som preges av åndsfattig automatikk, oppfordres vi til å vende blikket innover, lete i oss selv og stille spørsmål ved våre eksistensielle betingelser.

Frank Krogh Kongshavn

Legg til ekstern kalender…