RETT KOPI DOKUMENTERER FREMTIDEN - LANSERINGSFEST

Rett Kopi inviterer til fest i anledning lanseringen av utgivelsen Rett Kopi dokumenterer fremtiden.

Dette skjer:

Henning Gärtner urfremfører den norske oversettelsen av Marinettis første
futuristiske manifest

Øyvind Ådland leser den nye norske oversettelsen av “Manifest DADA 1918”

Performance ved Julian Henning von Gärtner Blaue

William B Skyborn & Andi Grace a Dieu spiller plater fra kl. 22

VELKOMMEN. Hilsen Karin og Ellef

RETT KOPI DOKUMENTERER FREMTIDEN inneholder en samling manifester fra de kunstneriske og politiske avantgardene – mange oversatt til norsk for anledningen +

en serie sluttnoter til manifestene: Anna Luisa Amaral og Rosa Maria Martelo om “Manifesto
Anti-Dantas”/José de Almada Negreiros, Øyvind Berg: “UKU, IKKE LE LE” (om
Kurt Schwitters), Cinzia Blum: “On Saint-Point”, Margot Leigh Butler om
Tina Darragh, Michele Cohen-Halimi: “Note til ‘Løsblad’”, Dieter Daniels:
“On ‘Television manifesto’ of the Spatial Movement”, Johanna Drucker:
“Guillaume Apollinaire – L’antitradition futuriste”, Emily Braun: “The
devil wore Balla. A note on Marinetti and the futurists’ fashion
manifestos”, Eric Alliez om Gustav Metzger, Julian Henning von Gärtner
Blaue: “Spis manifester! Fordøy dem! Spy dem opp!” (om “Katalansk manifest
mot kunsten”), Donna Haraway: “Litters of manifestos: Cyborg kin”, Hannah
Higgins: “Intermedia statement”, Benedikt Hjartarson: “On Declaration du
27 Janivier 1925”, Martin Högström: “Till Isidore Isous manifest för
lettristisk poesi”, Ina Blom: “Tristan Tzara – Manifeste dada 1918”,
Susanne Jakob og Kai Bauer: "Sluttnote til GAAGs “Definitive/ist
manifesto”", Ken Friedman: “Robert Filliou’s dangerous proposition”, Trond
Lundemo: “Futuristene, filmen og spørsmålet om teknikken”, Staffan
Lundgren: “Note on what is to be done”, W.J.T. Mitchell: “Endnote to
Alison Knowles’s word power manifesto”, Owen Smith: “Maciunas’ manifesto”,
Irene Ramalho Santos: "Note on “Ultimatum” – Alvaro de Campos’s
poem-manifesto", Remi Nilsen: “Manifestets politiske ontologi”, Joan
Retallack: "On Mina Loys “Feminist manifesto”", Rett Kopi: “Antonin Artaud
donerer organer”, Roberto Ohrt: “Å kaste stein i rampelys”, Cecilia
Sjöholm: “Mina Loy. Futuristiskt manifest”, Stewart Home: “I am an alien
in my own cultural history”, Frances Stracey: “Notes on ends”, Jørn H.
Sværen: Om Le Lionnais/Oulipo, McKenzie Wark: “Considerations on a hacker
manifesto”, Gunnar Wærness: “Fotnote til ørefiken”, Yokoland sluttnoterer
“Futuristisk maleri”

+

Rett Enquete: KAN FREMTIDEN DOKUMENTERES? Eric Alliez, Andrew Benjamin,
Cristoph Büchel, Fine Art Union, Stewart Home, Martin Högström, Amelia
Jones, Mutant, Hans Ulrich Obrist, Joan Retallack, Marcus Steinweg, Jørn
H. Sværen, Stein Kyrre Tanding Sørensen, Gunnar Wærness og Øyvind Ådland
svarer

Artikler: Marjorie Perloff: “Marinetti’s first futurist manifesto
revisited”, Martin Puchner: “Five theses on the future of the manifesto”,
Kristine Stiles: “Metzger’s fierce and poignant prescience”, Mikkel Bolt
Rasmussen: “Den uundgåelige opløsning af afsavnets verden. Om
Situationistisk Internationale som revolutionær avantgarde”, Sven-Olov
Wallenstein: “Technology, the avant-garde, and temporality” og Janet Lyon:
“Feminist futural. Five kinds of time”

Ordliste: Espen Grønlie: “Dokument”, Jean-Michel Rabaté: “Future”,
Marjorie Perloff: “The futurist moment”, Øyvind Berg: “Manifest”, Kim
Tallerås og Jonas Bals: “Revolusjon”, Helge Jordheim: “Utopi”

Legg til ekstern kalender…