Humanisme med en legalist sine øyne

Kjære Arild Knutsen
Du bruker humanistbegrepet på en stakkarslig måte. Å være human er ikke å stakkarsliggjøre. Jeg er opptatt av ressursperspektivet når vi snakker om rusmisbrukere uansett ståsted. Å jage rusmisbrukere fra det ene til det andre stedet er vi enig om at er idiotisk for alt og alle.

Hvis du Herr Knutsen tror at legalisering av dagens illegale stoffer er humant har du etter min mening misfortått. Mener du også at det er humant å ha retten til å leve et liv som til de grader går ut over annen, tredje og fjerde person og ikke minst den det gjelder. Lovovertredelse bør straffes som et utgangspunkt, men rusmisbrukere bør også få muligheten til å rehabiliteres som en del av straffen. Rehabilitering bør ta utgangspunkt i den det gjelder sine iboende ressurser og interesser. Alle har ressurser i seg som kan deles gjennom aktivitet med andre. Å ha tro på rusmisbrukern er for meg det aller viktigste. Rusmisbrukere har over lang tid flyttet egne og andres grenser. Grensene må på plass igjen. Hvis Herr Knutsen gjør noe galt eller gjør noe hans omgivelser ikke liker får det konsekvenser for han, slik bør det være. Knutsen bør likevel få muligheten til å igjen bli akseptert av sitt nettverk når ha rekker opp henda og innrømmer at han har driti på draget.

Jeg er så heldig å treffe Her Knutsen fra tid til annen. Alltid hyggelig å møte deg Arild, men jeg setter et spørsmålstegn ved din manipulerende måte å få frem ditt budskap på. Det værste er at mange latt seg lure til å tro på det du sier. Tror faktisk at rusfeltet generelt består av alt for mange stakkarsliggjørere. Media hjelper godt til, slik at den allmene oppfatningen av rusmisbrukeren blir helt feil. Det som her i kveld blir min siste litt flåste poeng er at du og jeg er enig om at rusmisbrukere er mer inntligente enn folk flest. Trenger de da legalisert narkotika for å døyve inteligensen sin. Jeg lover å komme tilbake med et eget innlegg basert på mine tanker som ikke er et svar på deler av et annet innlegg kanskje allerede i løpet av uka.

Jon Storaas

Legg til ekstern kalender…