MODERNE NORSK KUNSTFOTOGRAFI

Kurator: Cecilie Malm Brundtland

Gjennom en omfattende utstilling med ca 35 kunstnere presenterer Stenersenmuseet norsk fotohistorie fra de siste 35 årene. Utstillingen er en oppsummering som vil gi publikum anledning til å få en bred oversikt over sentrale verk av de viktigste norske fotokunstnerne. Moderne norsk kunstfotografi omhandler en periode der fotografiet gjennomgår flere betydelige endringer, og synet på foto endrer seg, både blant publikum og kunsthandlere/-samlere. 1970 markerer et viktig skille fordi man på denne tiden så gjennombruddet av det som er blitt stående som et moderne norsk kunstfotografi. Billedsynet som kom til å dominere til langt ut på 1980-tallet var et subjektivt modernistisk fotografi. Dette baserte seg på ideen om at et fotografi ikke kunne lyve, men skulle være en virkelighetsavbildning. Tidlig på 1990-tallet inntar imidlertid postmodernismen den norske kunstscenen. Fotografiet ansees ikke lenger som noe som avbilder virkeligheten, men som noe som kan ha flere betydninger avhengig av kontekst. Dette fører til et vell av nye uttrykk og problemstillinger. Nå gjør også de kvinnelige fotografene seg sterkt gjeldene. Etter å ha levd i skyggen av andre uttrykksformer i flere tiår overtar nå fotografiet kunstarenaen i både galleriene, institusjonene og blant samlere i Norge. Av deltakerne kan nevnes A K Dolven, Per Maning, Tom Sandberg, Per Berntsen, Ole John Aandal, Vibeke Tandberg, Mette Tronvoll, Mikkel McAlinden, Per Barclay, Mari Slaattelid, Knut Åsdam, Jenny Rydhagen og Torbjørn Rødland.

Samtidig lanserer Cecilie Malm Brundtland boken ”Norske kunstfotografier 1970-2007” på det tyske forlaget Arnoldsche Art Publishers i forbindelse med utstillingen. Den er gjennomillustrert med over 100 fotogjengivelser av 54 kunstnere. I tillegg til stoff om det norske kunstfeltet får man i boken også en interessant gjennomgang av utenlandske fotografer fra samme periode som har betydd mye for de norske kunstnerne. Forfatteren viser hvordan norsk fotografi er en del av et internasjonalt bilde og hvordan en interaksjon stadig gjør seg gjeldende. Dette gir seg i dag utslag i en aktiv deltagelse av norske fotografer på den internasjonale kunstscenen.

Utstillingen varer til 27. januar 2008

Legg til ekstern kalender…