Rolf-Yngve Uggen, Johnny Skalleberg og Jan Christensen

Jan Christensen – All Those Moments Will Be Lost
med Rolf-Yngve Uggen og Johnny Skalleberg
Stenersenmuseet 17. januar – 9. mars 2008
Objekter, installasjon og lydarbeider

Fra 17. januar 2008 viser Stenersenmuseet utstillingen All Those Moments Will Be Lost med Jan Christensen. Denne gang samarbeider han med musikerne og komponistene Rolf-Yngve Uggen og Johnny Skalleberg, som har produsert flere lydarbeider til utstillingen under tittelen “Melodisk eter nr 3”.

Jan Christensen har over lenger tid samlet lamper, fra Bauhaus-perioden og frem til i dag. Noen av disse er kjente, mens andre er mer obskure og av ukjent fabrikat. Utvalgte objekter settes sammen som installasjoner etter ulik kategorisering, fra hans høyst personlige samling. De vil inngå i et samspill med Uggen og Skallebergs lydbilder, som fungerer som lydsoner i rommet. Prosjektet til Christensen vil umiddelbart ha større fokus på visuelle og formale kvaliteter enn det han muligens er kjent for å arbeide med. Man kan likevel spore hans interesse for appropriasjon, rekontekstualisering og kontinuerlig problematisering av sin egen rolle som kunstner. Her trer han tilbake fra den mer tydelige kreative rollen, og fungerer heller som en formidler, der han setter sammen funnede objekter og inviterer Uggen og Skallberg for produksjon av et lydlandskap.

Den konseptuelle kunstpraksisen er en type kunst der utøveren ikke nødvendigvis er opptatt av å etterlate sitt personlige avtrykk på verket. Til flere utstillinger har vi sett at Jan Christensen har forandret arbeidsmetode, eksperimentert med teknikker og gitt oss nye innfallsvinkler. Han har også flere ganger kuratert prosjekter selv, og samarbeidet med andre. I sin praksis trekker han ofte inn flere diskurser, og han har tidligere problematisert sin egen rolle som kunstner, gjennom metakommentarer til sin egen praksis og kunstens rolle. Han har produsert flere verk som utfordrer kunstens verdibegreper og flere arbeider har fungert som direkte innspill i den større kunstdebatten, eller kommentert spesifikke diskurser.

Han utfolder seg innenfor en rekke teknikker som fotografi, maleri på vegg og lerret, video, musikk- og lyd-arbeid, readymades, skulptur og flere ganger større utendørsproduksjoner og utsmykkinger. Dette understreker at han ikke har noen entydig arbeidsmetode, men ofte jobber i samarbeid med en kurator, utsmykningskonsulent, andre kunstnere og bidragsytere.

Jan Christensen er født i København, 1977, og har studert ved SHKS i Oslo. Han bor og jobber i Berlin og har rukket å markere seg som en viktig stemme i det yngre kunstfeltet, også i Norge. Han har deltatt i en rekke separat- og gruppeutstillinger i inn- og utland.

Det utgis en publikasjon om Christensens arbeider i forbindelse med utstillingen.

Velkommen til åpning torsdag 17. januar, kl. 18.00.

Pressebilder vil være tilgjengelig på www.stenersen.museum.no nærmere utstillingsåpingen
For ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med:
Utstillingskurator, Hans Arentz, 23 49 36 04, email [email protected]
Sandra Lorentzen, 23 49 36 02, email [email protected]

Legg til ekstern kalender…