Jazz i 2.hus - Hot Jazz

Musikkhøgskulens mini-storband leia av Bent Persson spelar klassisk jazzmusikk frå 1920- og 30-talet.

Persson er ein internasjonalt anerkjent trompetist som viderefører tradisjonen etter Louis Armstrong. Han gjestar Noregs Musikkhøgskule i veke fire og øver inn eit reportoar med eit handplukka studentorkester bla. med musikarar frå Jazzin’ babies.

Legg til ekstern kalender…