Portraits with no idea about what went wrong

Anna Sigmond Gudmundsdottir jobber med tegning og maleri, samt installasjoner som forholder seg som malerier i rommet.
Hun er kjent for store komposisjoner, gjerne hele rom dekket av broket, visuell informasjon. Tekniske tegninger kombineres gjerne med slagordaktige utsagn.
Arbeidene tar ofte utgangspunkt i informasjon som er ment å være virkelighetsbeskrivelser, men der informasjonen blir omgjort og fritatt fra sin autentiske rolle.
Gudmundsdottirs verk viser til en tilstand der det visuelle har konsekvenser, fordi virkeligheten ikke lenger er forbundet med frykt eller fordi dets fragmenterte og kaotiske innhold opphever den.

Kilden til disse arbeidenes energi er påstander som projiseres mot påstander som i seg selv er meningsløse. I kaoset som oppstår fra dette fungerer malingen som uttrykk for en fysisk spasme og streken som en byråkratisk informant som har gått seg vill i arkivet.

Utstillingen viser også tegninger med penn på papir, utført med en kontrollert strek der innholdet peker mot tap av kontroll.
Bildenes materialistiske kontekst viser mennesker uten evne til å bevare sin anonymitet, og der ønsket om opphøydhet eller høytidelighet ender opp som karikaturer. Tilgjengelig informasjon blir omgjort til symboler, men bare for å kastes ut i en symbolsk verden som ikke fungerer. Det vites ikke om symboldannelsen representer en religion eller IKEA.
Arbeide kan samlet sees på som fragmenter fra et massivt informasjonsatakk, hvor misforståelsen står igjen som det eneste overbevisende og troverdige.

Anna Gudmundsdottir (f. 1974) er født i Reykjavik. Men bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Vestlandets kunstakademi 1998, og har utført en rekke installasjoner i både inn og utland. Dette innbefatter blant annet OK Center for Contemporary Art i Linz og American Fine Art i New York. Hun har deltatt med en installasjon på Manifesta 4 i Frankfurt og stilte ut et installasjonsarbeide på Ligths On utstillingen på Astrup Fearnley Museet i år.
Hun er blitt omtalt i blandt annet Art in America, Tema Celeste , ArtForum, Dagbladet og Aftenposten oslopuls.no/kunst/article10…

Anna Gudmundsdottir deltar under monteringen av utstillingen og vil være tilgjengelig for pressen.

Med vennlig hilsen
Galleri Brandstrup

Legg til ekstern kalender…