JULETRE FRA SKOGEN

Juletre fra skogen er et selvstendig konseptuelt kunstprosjekt, som benytter dagens kommunikasjonskanaler som arena for å generere positivitet og glede for det brede lag av befolkningen, gjennom å revitalisere julens tradisjonelle og kommersialiserte symbol, juletreet, og samtidig være et tilsvar til den negasjonspregede kunstscenen i Norge. Prosjektet tar sikte på å spre et budskap om respekt for det som faller utenfor en standardisert mal i ett stadig mer ensrettet samfunn, og samtidig være en bevisstgjører rundt alternativ forbrukskultur som ikke går på bekostning av miljø eller økonomi.

God Jul!

A & B

Legg til ekstern kalender…