Norsk avantgarde. Performative sjangere (Film, teater, performance, happenings, live-arts, dans, musikk etc)

Norsk avantgarde.
Performative sjangere
(Film, teater, performance, happenings, live-arts, dans, musikk etc)
Arrangemanget är stöttet av Fritt Ord

Norsk Avantgarde. Performative sjangere er et dagsseminar, som har til målsetning å sette fokus på avantgarde i Norge og dens performative praksis. Ett særtrekk ved avantgardens praksis er at den legger tonevekt på performative og prosessuelle aspekter ved skapelsen, og mindre vekt ved verket i sig. Dette stiller store utfordringer til analysen av avantgardens kunst, ettersom det sentrale ved den er den prosessuelle skapelsen og ikke verket som oftest er flyktig. Vi ønsker derfor å samle forskere og andre som har med avantgarde å gjøre, på et seminar i Oslo for å diskutere disse vanskelige forhold innom ulike kunstarter, og for å bygge videre på det norske faglige nettverket som har blitt etablert under to tidigere seminarer om tidskrifter og norsk avantgarde i allmennhet.

Program
Oslo, Litteraturhuset: Kverneland 25 april 2008

10.00 Per Bäckström Inledning + presentation av antologin Norsk avantgarde
10.15 Kari J. Brandtzæg – ”Henrik Sørensen og Willi Midelfart som en mulig avantgarde”
11.00 Jonas Ekeberg – ”Performativt fotografi – Norsk performance og prosesskunst 1969–2009”
11.45 Eivind Røssaak – ”Billeddannelsens problem. Jan Knutzens essayfilmer”

12.30–13.30 Lunch

13.30 Arild Linneberg – ”Alf Prøysen som poet. Avantgardist og punker?”
14.15 Helge Rykkja – paper och lyrikperformance t.b.a.
15.00 Wencke Mühleisen – ”Performance Mühleisen 1970/80-tallet”

15.45–16.15 Kaffe

16.15 Tale Næss – ”TEKST/STEMME/TEKST”
17.00 Knut Ove Arntzen – ”Baktruppen”
17.45 Wenche Larsen ”Karin Moe og STUNT-poetene – avantgarde i medias tidsalder”
18.00 STUNT-poeterna framför manifest

20.00 Middag

Legg til ekstern kalender…