Kampen om sannhetene

Kulturradikalismen var en sentral kulturell bevegelse i Danmark og Norge gjennom store deler av 1900-tallet: I Norge som radikal litterær og politisk bevegelse, i Danmark etter hvert som statens offisielle kulturpolitikk. Begge lands kulturradikale tradisjoner opplevde et backlash på 90-tallet; for Danmarks vedkommende i form av Dansk Folkepartis angrep på «smagsdommerne» og nedbyggingen av troen på kunstens folkeopplysende, frigjørende misjon, for Norges del i form av en verdikonservativ nyorientering blant mange toneangivende forfattere.

I denne debatten vil de to nabolandenes parallelle, men ulike kulturradikale tradisjoner belyses i deres vekst og fall – og fremtidige muligheter.

Deltakere: Rune Lykkeberg (Danmark), redaksjonssjef for helgebilag og kultur i Information og forfatter av Kampen om sandhederne (2008).

Eivind Tjønneland, professor ved institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier i Bergen og forfatter av artikkelen «Kulturradikalismens fjerde fase» (1999).

Lilian Munk Rösing (Danmark), kritiker og forfatter av Autoritetens genkomst (2007).

Ordstyrer: Audun Lindholm, redaktør i Vagant.

Arrangementet er et samarbeid mellom Vagant og Norsk Litteraturfestival, og inngår i serien «Prosessen», som finner sted i Tinghuset på Lillehammer.

Legg til ekstern kalender…