BRØD FOR KUNSTEN

28. mai klokken 18.00 åpner utstillingen:

- Til sammen 19 kunstnere presenterer prosjekter som henter inspirasjon
fra “brødjobber”, kommenterer kunstneren som bidragsyter i samfunnet på
forskjellige plan, eller viser kreative metoder for å skape kunst i
tidsklemma mellom ukommersiell kunstproduksjon og ren overlevelse.

Galleri BOA er visningsrommet til Billedkunstnerne i Oslo og Akershus.
Det ligger i Rådhusgata 19, ved siden av Oslo Kunstforening og Kafé Celsius
Utstillingen står fra 28. mai til 14. juni.
Følgende kunstnere deltar:

Veronika Moen,
Rachel Dagnall,
Anita Hillestad,
Stefan Schröder,
Alaina Armstrong,
Anne Nilseng,
Shwan Dler Qaradaki,
Runa Carlsen,
Christian Hennie,
Sigbjørn Bratlie,
Bente Iben Sandvik,
Hilde Irene Knutsen,
Åsil Bøthun,
Christian Hoel Skjønhaug,
Anne Kristin Vangen,
Svein Johann Reisang,
Åslaug Krokann Berg,
Randi Strand og
Anonym kunstner

Brød for kunsten er en temautstilling med fokus på kunstnernes levekår og
arbeidsforhold, hvor prosjektene har sitt utspring i deltidsjobber,
dobbeltarbeid og forskjellige overlevelsesstrategier. I dette ligger det
både et ønske om å sette kunstnerens økonomisk pressede situasjon og rolle
som dobbeltarbeider på dagsordenen og slik følge opp levekårsundersøkelsen
fra 2008, så vel som å vise hvordan kunstnere kan bruke deltidsjobber som
idégrunnlag for sin egen kunstproduksjon. Som en del av utstillingen
finnes det en blogg på www.brodforkunsten.no, laget av Rachel Dagnall og
Ioana Prisacariu. Her presenteres kunstnerne og deres prosjekter, og de
som ønsker kan bidra med egne erfaringer eller diskutere
problemstillingene som er satt under lupen. Utstillingen viser gjennom
både alvorlige og humoristiske prosjekter hva som kan bli resultatet når
“brødjobben” blir blandet inn i kunstproduksjonen, hvordan man i mangel på
tid eller penger anlegger forskjellige overlevelsesstrategier, og hvordan
kunstneren kan lage kunst av nederlag, eller iscenesette seg selv i andre
jobber enn som kunstner.

Blant annet tar Sigbjørn Brattlie sin deltidsjobb som husmaler inn i
galleriet gjennom en performance hvor en liten del av lokalet pusses opp
gjennom utstillingen og pausetiden tilbringes i en fluktstol mens han
drikker kaffe fra en ståltermos.
Andre eksempler som kan nevnes er Veronica Moen, som viser 40 avslag på
søknader om utstillingsplass hos forskjellige gallerier og slik belyser en
side av kunstnerens arbeide som publikum sjelden får innblikk i. Åsil
Bøthun viser fotografier av kunstnere ikledd uniformer de benytter i sine
ekstrajobber og Stefan Schröder presenterer en serie med bilder hvor han
har iscenesatt seg selv i ulike jobbsituasjoner. Et prosjekt som også
beveger seg ut av gallerirommet er laget av Anne Kristin Vangen. Hun har
fått laget buttons med påskriften “Billedkunstner i arbeid”. Disse vil bli
delt ut gratis til billedkunstnere som kan bære dem på jobben og slik
synliggjøre sin tilstedeværelse i samfunnet, både som kunstnere og som
viktig arbeidskraft innenfor en rekke forskjellige bransjer. Brød for
kunsten er både en spennende og mangfoldig utstilling, og et innspill i
diskusjoner knyttet til kunstneres livsvilkår og arbeidsmarkedet generelt.

Utstillingen er støttet av Norske Billedkunstnere og Norsk Kulturråd.
Kurateringen er gjort av en arbeidsgruppe bestående av Anita Hillestad,
Rachel Dagnall, Kari Hauge, Elisabeth Medbøe og Hans E. Thorsen

For mer informasjon kontakt gallerikonsulent Hans E. Thorsen
eller sjekk ut www.brodforkunsten.no

Mail: hans@galleriboa.no
Mobil: 90 99 42 05

Foto: Åsil Bøthun

Legg til ekstern kalender…