Poesiaksjonen: Poesien ER

Bergen Offentlige Bibliotek presenterer
Poesiaksjonen: Poesien ER

Kulturrådet vurderer å halvere innkjøpet av hver nye norske diktsamling som kommer ut, bokhandlene er ikke lenger pålagt å ta inn ny norsk poesi og det påstås at sjangeren ikke har noen lesere. Kan vi la det fortsette på denne måten? Og tegnes det egentlig et sannferdig bilde av poesiens situasjon?

Norsk poesi lever i beste velgående, men den albuer seg ikke frem blant krim og kokebøker. Den står tålmodig og venter på sine trofaste lesere. Og dem finnes det faktisk mange av. Vi på Bergen Offentlige Bibliotek vet at poesien lånes ut, vi vet at poesien finnes, vi vet at
Poesien ER

Og det vil vi veldig gjerne at flere også skal oppdage. Men vi vet samtidig at mange synes det er litt vanskelig å finne frem i poesihyllene; poesien får jo ikke så mye oppmerksomhet i media og det er ikke alltid lett å orientere seg på egenhånd. Derfor spurte vi en lang rekke norske poeter om de kunne hjelpe de nye leserne litt på veien, enten ved å anbefale gode diktsamlinger eller forfatterskap eller ved å fortelle om deres egen lesevei inn i poesien. Vi spurte også om de kunne fortsette på setningen ”Poesien er …”

Rundt 50 norske poeter tok utfordringen og skrev anbefalinger og Poesi er-setninger – helt gratis, for poesien! De som har bidratt er bl.a. Kristine Næss, Hilde Myklebust, Jon Fosse, Ismet Januzaj, Ingvild Burkey, Øyvind Berg, Marit Kaldhol, Hildegunn Dale, Ingrid Storholmen, Rune Christiansen, Endre Ruset, Geir Pollen, Vemund Solheim Ådland, Tormod Haugland, Morten Wintervold, Terje Dragseth, Cathrine Grøndahl, Helge Torvund, Sigurd Helseth, Terje Hellesen, Arne Ruset, Hanne Aga, Oddveig Klyve, Synne Lea, Siri Amalie Oftedal, Cornelius Jakhelln, Torgeir Schjerven, Hege Woxen og mange flere.

Bergen Offentlige Bibliotek er svært takknemlig for poetenes innsats og vil markere lanseringen av Poesiaksjonen med opplesninger og annen poesi-aktivisme
på Hovedbiblioteket tirsdag 27. juni 2006 kl 14.00.

Pedro Carmona-Alvarez, Hilde Myklebust og Einar Økland vil lese opp.

Materialet fra Poesiaksjonen skal legges ut på nettsidene www.nettbiblioteket.no under Litteratur og danne grunnlag for nye poesisider som skal utvides i tiden som kommer. Poesi ER-setningene skal henges opp på hele biblioteket og anbefalingene skal også få sin faste plass ved Poesihylla i andreetasje, på Galleri. Poesien skal bli synligere på Bergen Offentlige Bibliotek.

Lanseringen arrangeres i samarbeid med Cappelen Forlag og Det Norske Samlaget

Legg til ekstern kalender…