The Kiss and Waste Project, Anne Lise Stenseth

”Jeg kjenner deg ikke, men skriv et brev til meg som om jeg var din mor, søster, kjæreste eller en nær slektning”. Denne oppfordringen har vært utgangspunktet for Anne Lise Stenseths ni videoportretter av kvinner fra land omkring Svartehavet og Nordsjøen, land SEAS-festivalen har gjestet.

I form er portrettene svært ulike; fra tradisjonelle intervjuer over humoristiske iscenesettelser til poetisk stemningsskapende bilder. Til sammen danner Stenseths filmer et arkiv over historier, drømmer og levde liv som berører erfaringen av å være – eller ønsket om å være – et annet sted. Mentalt eller geografisk. Kvinnenes fortellinger trekker linjer på tvers av nasjoner og kultur, og speiler slik tilstander og identiteter i dagens Europa og dets randsoner.

De nyeste filmene er laget i Tromsø ukene før festivalen, gjennom en unik workshop der unge jenter fra Tromsø har bidratt med både brev og videoportrett, under ledelse av Stenseth. Elevene har vært både foran og bak kamera, og har fått opplæring i å redigere egne filmer. Resultatet er et eget “Tromsø-rom”, i en litt rå og upolert stil der tenåringenes videoer dominerer.

Produsent: Tromsø Kunstforening
Lengde: 12-20 minutter per video

Et Black/North SEAS prosjekt

Anne Lise Stenseth
bor og arbeider i Oslo. Hun har arbeidet med ulike medier, men har særlig fått oppmerksomhet for sine foto- og videoarbeider. I sine filmer arbeider Stenseth ofte med en dokumentarisk tilnærming. Hun har en omfattende kunstnerisk karriere og har deltatt i et stort antall utstillinger internasjonalt. Stenseth har mottatt en rekke stipender, og har hatt sentrale verv i norsk kunstliv. Stenseth er, sammen med Siri Hermansen, plukket ut som norsk representant i den internasjonale SEAS-festivalen.

Legg til ekstern kalender…