BIO-konferansen 2009: FRA ARTENES OPPRINNELSE - TIL ARTENES FORSVINNELSE?

PROGRAM

09:00 – 09:30 Registrering

09:30 09:40 Velkommen ved BIOs nestleder Jannicke Moe

09:40 10:00 Innledning: Dag Hessen, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

DEL 1: OPPRINNELSEN!

Ordstyrer: Kirsten Borse Haraldsen, leder i BIO

10:00 – 10:30 Det store paradigmeskiftet. Nils Christian Stenseth, Biologisk institutt,
Universitetet i Oslo

10:30 – 11:00 Hva er en art? Inger Nordal, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

11:00 – 11:30 Kaffe/frukt

11:30 – 12:00 IDA – Hvor går vi videre? Jørn Hurum, Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo

12:00 – 12:30 Darwins drøm. Klaus Høiland, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

12:30 – 13:30 Lunsj

DEL 2: FORSVINNELSEN?

Ordstyrer: Jannicke Moe, nestleder i BIO

13:30 – 14:00 Se torsken! Anne Maria Eikeset, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

14:00 – 14:30 Barkoding Anders Hobæk, NIVA

14:30 – 15:00 Artsprosjektet. Ingrid Salvesen, Artsdatabanken

15:00 – 15:30 Kaffe/kake

15:30 – 16:00 Hvorfor forsvinner artene? Christian Steel, SABIMA

16:00 – 16:30 Darwinekspedisjonen. Jens Ådne Rekkedal Haga, Kjetil Lysne Voje og Tore Oldeide Elgvin, , Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

16:30 – 17:00 Diskusjon og oppsummering (Anne Lyche Solheim, NIVA)

Legg til ekstern kalender…