på|tår - Jan Egeland: Kan nobelprisvinnar Obama forbedre verda?

Måndag 7. desember inviterer SAHO igjen til på|tår, denne gongen er det Jan Egeland som kjem for å halde innlegg. Dette er same veke som årets fredspris delast ut, og vi har derfor invitert Egeland til å gi oss ei innføring i dagens tilstand i internasjonal politikk, med fokus på konfliktløysning, nedrustning og mellomfolkeleg samarbeid. Videre håpar vi å kunne forstå årets fredsprisutdeling i lys av desse spørsmåla.

Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo arrangerer første mandag i måneden en forelesningsrekke hvor vi inviterer ulike aktører/fagpersoner til å forelese og diskutere temaer. Denne forelesningsrekken tar sikte på å invitere personer som kan belyse temaer som vi vanligvis ikke berører i de faste forelesningsrekkene om arkitektur og design ved skolen. Dette kan være innenfor temaer som grenser til skolens fagfelt eller temaer som er aktuelle ellers i samfunnet. Forelesningene skal bidra til å gi studenter og ansatte flerfaglig kunnskap og inspirasjon.


Påtår kjem også i form av kaffi. Ta med kopp!

Legg til ekstern kalender…