Forfatteren som produsent - Generatorseminar på Norsk Skuespillersenter

GENERATOR OG NORSK SKUESPILLERSENTER INVITERER TIL ÅPENT SEMINAR

”Forfatteren som produsent”

Norsk Skuespillersenter torsdag 14. januar 2010, kl 10 – 16.

Generator og Norsk Skuespillersenter inviterer forfattere og andre profesjonelle aktører som jobber med ny scenetekst til en undersøkende samtale om å produsere nye tekster.

Vi har invitert et knippe av erfarne produsenter til å dele med seg av sin kunnskap.

Ikke alle scenetekster finner veien inn til produksjon i det vante teaterlandskapet. Tekstene kan ha en litterær egenart, et tema, eller tilhøre en sjanger som gjør at de ikke ”passer”, verken for de etablerte frigruppene eller for institusjonsteatret.

I tillegg har scenetekstforfatteren ofte ikke det nettverket som må til for at teksten skal bli fanget opp og produsert.

Så hvordan skal scenetekstforfatteren få sine egne tekster i produksjon?

Generator har hele tiden hatt som mål at forfatteren skal involvere seg i det praktiske arbeidet med å realisere sine egne tekster på scenen. Gjennom samarbeidet med Norsk Skuespillersenter har vi hatt anledning til å gi forfattere verksteder på inntil en uke, der forfatteren jobber sammen med skuespillere, regissører og andre kunstnere i arbeidet med å undersøke forfatterens tekst.

Fra å utvikle en arbeidsmåte der forfatteren deltar aktivt i det praktiske utforskningsarbeidet av teksten, ønsker Generator nå å gå ett skritt videre og undersøke om forfatteren kan og bør produsere selv.

Innledere: Jon Tombre, leder for sceneavdelingen, Dramatikkens Hus, Kristin Bjørn, forfatter og regissør, Ferske Scener/Tromsø, Tale Næss, forfatter og medlem av underutvalg for scenetekst, Norsk Kulturråd, Lene Teigen, forfatter, regissør og produsent, House of Stories/Oslo, og Toril Goksøyr og Camilla Martens fra performanceprosjektet Goksøyr & Martens. Moderator: Jesper Halle.

Melanie Fieldseth, scenekunstkonsulent i Norsk Kulturråd, vil være til stede for å svare på spørsmål om Kulturrådets støtteordninger.

Påmelding til post@skuespillersenter.no innen fredag 8.1.2010.

Plassbegrensning

Legg til ekstern kalender…