Infomøte om okupasjon på Skar militærleir

Fikk denne i mailen og tenkte jeg skulle dele.

Ok, så er det ikke på Skar bussholdeplass da, men det var det nærmeste jeg fant.

Kjære naboer, Nordmarka- og Maridalens venner

I dag bosatte vi oss i seks av de gamle husene på Skar leir i Maridalen (Oslo).

Tidligere bodde det seksti mennesker her. Nå har stedet stått tomt i over fem år uten å være i bruk av eieren, øde og forlatt uten tilsyn over nærområdet og naturen.

For øyeblikket finnes det ingen realistiske planer eller konkrete resultater som vil forandre denne situasjonen innen nær framtid.

Eieren er Oslo Kommune, By- og Fornyelsesetaten.

Gruppen vår består av unge, miljøbevisste mennesker, som har fulgt denne utviklingen med stor bekymring. Nå har vi tatt disse husene i bruk som våre hjem med de plikter (ansvar) og rettigheter (husfred) som medfølger. Dette for å finne en løsning på den stadig økende boligkrisen, og for å sette en stopper for den nåværende situasjonen på Skar, der husene er forlatte og står i fare for ødeleggelse. Folk trenger hus, hus trenger folk.

Vi mener at vår bosettelse i disse husene ikke går imot eieren, Oslo Kommunes, interesse.

Ved å leve økologisk tar vi vare på terrenget, dets monumentale hus, miljøet og drikkevann. For å kunne bo her ansvarlig har vi installert brannalarmer og brannslukningsapparater, økologisk toalett og vannfiltere, vi benytter oss kun av økologisk såpe og totalresirkulerer alt søppel. Vi aksepterer heller ikke biler på terrenget. Dette for å forhindre all form for forurensende utslipp.

Vi begynner å bo her på Skar leir som et lite bokollektiv med tjue personer, og vil kun benytte oss av seks av husene på en liten del av området. Med bokollektivet vårt ønsker vi å bidra positivt til samfunnet i Maridalen. Vi har åpnet en økologisk infokafé hvor mennesker kan møtes, organisere kunst-, kultur-, og naturutstillinger, samt andre aktiviteter. Til sommeren har vi planer om å starte en økologisk hage og et solpanelprosjekt.

Vi vil gjerne støtte og samarbeide med nabolaget og interesseorganisasjoner for videre utvikling av resten av området.

Hvis du har idéer, eller har lyst til å hjelpe eller støtte oss, vil vi gjerne invitere til dialog på vårt informasjonsmøte, søndag 14. februar, klokken 17.00.

Vi ønsker deg velkommen til en kopp kaffe i vår infokafé for å møtes og ta en prat. Kaféen er åpen hver helg mellom klokken 08.00 og 16.00.

Hvis du har noen spørsmål er vi åpne for kontakt.

Vi håper vi har gitt nok informasjon.

Med vennlig hilsen

// Øko-bokollektiv Skar

Legg til ekstern kalender…