Savage Island

Savage Island

Þorgerður Ólafsdóttir, Kristín Rúnarsdóttir, Una Bjørk Sigurdardóttir og Arna Óttarsdóttir

Erla Silfá Hordvík Þorgrímsdóttir: kurator Crymo Galleri.
Cathrine Constanse: kurator Galleri 69
Åpning av arrangementet kl.18.00 og artist talk kl.19:00 på Galleri 69. Konsertstart kl.20:00 på Mir


På Mir:
Burt Rocket’s One Man Gangbang, Cyrano Armageddon og Sky Barstow.


Utstillingen på Galleri 69 er også åpen 27. og 28. februar og 6. og 7. mars kl.14.00-18.00.


Savage Island
Tema som kunstnerne har lagt vekt på er musikk og fungerer som stedsbestemt tilnærming til Grunerløkka Lufthavn. I dette prosjektet er kunstnernes utfordring å relatere ulike aspekter ved temaet musikk til sitt kunstneriske arbeid.
Musikk er et begrep de har tolket på forskjellige måter, noen mer åpent enn andre.
Ideen til dette prosjektet startet med interessen for den gjensidige påvirkningen kunst og musikk har på hverandre.

Noen ganger begynner et kunstverk med en sang man har på hjernen, slik som i Ólafsdóttirs verk: «You are the view», som omhandler minner og hvordan de kun eksisterer i våre hoder, i sin egen virkelighet. Et minne som bruker alle våre sanser til å samle inntrykk fra omverdenen, så vel som det er en sang vi husker, en lukt, en følelse eller et landskap. ”The view of the landscape that we know only exists inside our minds, so outside of people the view is invisible. The sound is also always in the mind so outside of people sound is silent.”

Sigurðardóttir har blant annet fokusert på kroppen som noe rytmisk i arbeidet sitt «Pulse». Hun snakker om kroppens innvendige musikk.
“The objects and the video have a rhythmic quality, the dancing spider and the pulsing feeling of organs carry a notion of internal music. The body and its function is rhythmic, all is beating as long as it’s living.”

Rúnarsdóttir jobber med elektrikerteip for å kartlegge og lage nye systemer i rom og på flater. I verket «On Teip» bruker hun teipen som en slags opptaker for å registrere rommet.

Óttarsdóttir sammenligner diskoteket med spiritistiske seanser, og musikkopplevelser med åndelige opplevelser. Begge har det til felles at man kan komme i kontakt med nye steder og rom. I hennes 5-dimensjonelle tegning «Á diskótekinu/At the discotheque» er den femte dimensjonen følelse.

I tillegg til eget materiale vil musikerne danne nye sammensettinger hvor de kan improvisere. Det vil eksistere en dialog mellom musikerne og kunstnerne. Det kan komme til uttrykk gjennom installasjoner gjort på scenen av musikere og performance fremført av kunstnerne. Fra mandag 22. februar til åpningen 26. februar vil kunstnerne komme til Oslo og starte sluttfasen av sitt arbeid, samt å møte musikerne for første gang.

Legg til ekstern kalender…