Speed-pitch

Speed-Pitch er ment som en speeddate mellom ulike kunstnere som får mulighet til å møtes og sammen bygge videre plattformer. Pitch din idé eller ditt konsept for en sal full av skuespillere, regissører, dramatikere, dansere, scenografer, produsenter og andre bransjefolk!

Hva er å pitche?

Å pitche er som en audition. På ti minutter får du anledning til å fortelle om ditt prosjekt/din idé for en fullsatt sal med mulige samarbeidspartnere fra scenekunstfeltet. Poenget er å «selge inn» prosjektet ditt til de du ønsker å få med i en videre prosess. Det er mulig for alle fra scenekunstfeltet å melde seg på, både som pitchere og prosjektjegere.

Deltagerne i salen kan engasjere seg i ulik grad. De kan komme med tips og innspill, eller høre om mulighetene for bli en større del av prosjektet. Det er de som holder i prosjektet som har rettigheten til idé og konsept. Videre samarbeid må avklares mellom de ulike aktørene.

Det er forstatt noen ledige plasser for pitchere.

Hvis du vil delta som pitcher:
Send en mail til post@skuespillersenter.no hvor du redegjør for:

1) Prosjektets arbeidstittel

2) Kort resymé

3) Hva du leter etter under speed-pitchen

4) Navn på alle nåværende involverte

5) Kontaktinformasjon på kontaktperson (navn, e-post, mobil)

Hvis du vil være tilskuer/prosjektjeger:

Gå til nettsidene vår og meld deg på!

Legg til ekstern kalender…