CHRISTIAN BLOM: Al-Khowarizmis mekaniske orkester

Christian Bloms mekaniske miniorkesteret bærer den persiske matematikeren al-Khowarizmis navn. En omskrevet variant av navnet hans er blitt til ordet algoritme, som i matematikken betyr formel eller framgangsmåte. al-Khowarizmis mekaniske orkester består av klokker, strenger og blåsere. Disse styres av små motorer som igjen får sine signaler fra en mikrokontroller og en datamaskin. I datamaskinen ligger algoritmen, der musikken tar form. Algoritmene lager musikken i sanntid og komponisten er her en tilrettelegger, en som staker ut mulige veier å gå.

Utstillingen er en del av Borealisfestivalen 2011.

Legg til ekstern kalender…