Avgangsutstillingen Master Kunstfag 2011, Kunsthøgskolen i Oslo

En ny bølge av samtidskunst fundert i håndverkstradisjoner hevder seg nå på kunstscenen. Institusjoner som Kunsthall Oslo og OCA viser i vår utstillinger der henholdsvis tekstil og grafikk blir løftet frem. De 20 avgangsstudentene fra Kunstfag arbeider med et bredt spekter av uttrykk innenfor fagområdene keramikk, metall, grafikk og tekstil.

Master Kunstfag 2011 rommer både formalestetiske arbeider så vel som mer konseptuelle prosjekter. Utstillingen viser nye tendenser innenfor skulptur, maleri, installasjon, trykk, tegning, foto og videoarbeid. Den tar sikte på å gi et innblikk i hvordan fagets fremtid ser ut.

Avgangskullet på Kunstfag er den første gruppen studenter som stiller ut i skolens nye galleri Seilduken som blir ferdigstilt 1. mai i år. Studentene representerer det aller første kullet som går ut etter skolens samlokalisering på Grünerløkka. Med løsrivelsen fra gamle lokaler følger også en løsrivelse fra gamle konvensjoner. Dette er en ny vår for kunstfag!

Ann Iren Buan, John Hoelstad Dæhli, Ann Kristin Einarsen, Tarjei Fredheim, Astrid Haugen, Katrine Kildal, Janne Kruse, Ole Alexander Lislerud, Yvonne Normanseth, Piotr Nowak, Aurora Passero, Elin Rødseth, Kristine Roald Sandøy, Signe Løvland Solberg, Rachel Stene, Torgrim Torve, Lillian Tørlen, Gunnhild Uddu Ystad, Wei Guanqing og Janicke Schønning.

Åpningstider: tirsdag – søndag 12.00 – 18.00

Kurator: Line Halvorsen