REIR

SPUNK samler inn ting og tang fra hele byen og lager en ukes lang installasjon på Sagene!


SPUNK går ut i det offentlige rom og leter etter gjenstander som er gratis: enten søppel
eller andre etterlatenskaper, ting fra naturen eller ting vi får ved å spørre i butikker,
verksteder, byggeplasser etc. Av disse gjenstandene bygger SPUNK et reir hvor de
forsøker å gjøre det så hjemlig som mulig med de midlene som står til disposisjon.
Prosessene dokumenteres ved foto som etterhvert fremkalles og integreres i
installasjonen. Når reiret er klart, spiller SPUNK en konsert hvor vi med kamera på hodet
viser den enkeltes perspektiv i konsertsituasjonen. Disse opptakene blir igjen i
installasjonen. (DETTE OPPTAKET BLE GJORT EN UKE FØR ULTIMA!) I rommet spilles opptak fra denne konserten, ved hver stol står en skjerm med
filmopptak fra hodekameraene og headset hvor man kan høre lyd lokalt fra den
mikrofonen den enkelte brukte på konserten.

SPUNKs forhold til lyd er anakistisk og åpent. Vi leter etter nye lyder og søker å foredle
dem for siden å sette dem inn i en musikalsk kontekst. I dette prosjektet forsøker vi å
bruke en lignende prosess i arbeidet med fysiske objekter. Vi leter, finner, foredler og gir
gjenstandene ny mening ved å sette dem inn i en ny sammenheng. Disse gjenstandene
gir oss et nytt “partitur” og nye instrumenter som vi benytter i konsertsituasjonen.
Samtidig problematiserer prosjektet blikket på objekter sett fra et kollektivt og et individuelt
ståsted. Vi gir publikum mulighet både til å oppleve installasjonen og musikken utenfra
som en helhet og til å tre inn i installasjonen og den enkelte musikers lyd og blikk.

SPUNK vil under Ultima gjøre en offentlig konsert hvor de sitter i Reiret, se tider under), dette blir da et tillegg til den egentlige installasjonen. Installasjonens video og lyd vil kobles ut når denne ekstraordinære konserten foregår, men kobles opp igjen etterpå.


SPUNK (Lene Grenager, Hild Sofie Tafjord, Kristin Andersen og Maja S. K. Ratkje) er en fast improkvartett som har spilt og gitt ut plater siden 1995! Les mer om SPUNK på SPUNKs hjemmeside!

Bilder fra forrige Reir i Bodø her

BIlder fra fire dagers insamling og bygging på Sagene på SPUNKs Facebook


Åpningstider i Reir

Fredag 9. OFFISIELL ÅPNING kl 12.00 – 16

Lørdag 10. sept åpen kl 10.00 – 18.00
Søndag 11. sept åpen kl 10.00 – 18.00

Mandag 12. sept åpen: 12 – 16
Tirsdag 13. sept åpen 12 – 16

Onsdag 14. sept åpen 12 – 16 og 21 – 23
Torsdag 15. sept åpen 12 – 16 og 21 – 23

Fredag 16. sept åpen 12 – 18 Konsert kl 18.00 åpen etter konsert og frem til kl 23.

Legg til ekstern kalender…