vær med og STANS henrettelsen av Troy Davis

I 1991 ble Troy Davis dømt til døden for drapet på en politimann i staten Georgia i USA. Ingen fysiske bevis forelå, og Davis ble dømt utelukkende på bakgrunn av vitneutsagn. Syv av de ni opprinnelige vitnene trakk allerede i 1996 hele eller deler av sine utsagn og flere har antydet at politiet presset dem til å vitne mot Troy Davis.

Troy Davis har hele tiden hevdet at han er uskyldig dømt og forsøkt å få gjenopptatt saken flere ganger. En anke til høyesterett ble i mars 2011 avvist uten kommentar, og 7. september ble henrettelssdato satt til 21. september 2011.

Nå er det kun The Board of Pardons and Paroles som har myndighet til å stanse henrettelsen og omgjøre dødsdommen.

Amnesty involverte seg i Davis´s sak i 2008, og har siden vært engasjert i den. Flere profilerte menneskerettighetsaktivister har også gått offentlig ut og bedt om at henrettelsen avlyses og Davis gis en ny rettergang, blant annet tidligere president Jimmy Carter, Pave Benedict XVI, og nobelprisvinner erkebishop Desmond Tutu.

En verdensomspennende kampanje er iverksatt for å stanse henrettelsen, og den 17. september var over 600.000 underskrifter samlet inn.

HER KOMMER DU INN!

Gå inn på amnesty sin kampanjenettside, og bidra med din underskrift.

Amnesty arrangerer døgnvake utenfor den amerikanske ambassaden fra idag mandag og til henrettelsestidspunktet 01.00 den 21. september. Med forbehold om at Amnesty får tillatelse fra politiet, vil det avholdes en samling med musikalske innslag og appeller fra klokken 21.00 på torsdag.

Nærmere info kommer.

Tilslutt: siden dette er underskog og alle dere per def er fornuftige, tenkende og følende mennesker, bruker jeg ikke noe spalteplass på å fortelle hvorfor dødsstraff er idiotisk, sjelsfiendtlig og bakstrevesk. jeg vil allikevel få minne om at det er viktig å bry seg, og DET NYTTER! ihvertfall mer enn å ikke gjøre noe ting mens folk utøver systematisert ondskap i det godes navn. så:

MØT OPP OG PROTESTÈR MED OSS!

torsdag, fra kl 21.00, utenfor den amerikanske ambassaden
eller i det minste i ånden, vha din underskrift: her

mer info

Legg til ekstern kalender…