Norsk skulpturbiennale 2011 "Menneske og maskin"

Ola Jonsrud: Astrobaby.


Årets skulpturbiennale tar for seg temaet menneske og maskin. Dette er en aktuell problemstilling for en rekke norske billedkunstnere, både blant den nye generasjonen og de mer etablerte.

Biennalens 29 deltakere speiler denne bredden. De utvalgte verkene har referanser til industri, science fiction, informasjonsteknologi og tekniske oppfinnelser gjennom tidene. En særlig utfordring har vært å formidle verkene ved å fokusere på forbindelsen mellom kunstneriske og industrielle prosesser.

Kunsthistorien har mange eksempler som belyser forholdet mellom mennesket og maskinene. Særlig tydelig i dagens kunstbilde er arven fra futurismen tidlig på 1900-tallet. Futuristene begynte å ta i bruk elementer fra industrien. Maskinene dukket opp i nye sammenhenger, uten sin opprinnelige nytteverdi og med fokus på formale, estetiske og tematiske kvaliteter. Parallelt med futurismen oppstod kinetisk (bevegelig) skulptur, som dreier seg om hvordan mekaniske konstruksjoner kan generere uventede bevegelser, ofte kombinert med lyd.

I dag ser vi en fornyet oppmerksomhet rundt disse modernistiske retningene. I tillegg har samtidskunsten opprettet forbindelser til biologisk forskning, informasjonsteknologi og det postindustrielle miljøet. Norsk skulpturbiennale 2011 viser hvordan 29 kunstnere har valgt å belyse disse sammenhengene.

Daniel Østvold, kurator.

Kunstnere: Kari Anne Helleberg Bahri, Javier Barrios, Roddy Bell, Espen Dietrichson, Marte Eknæs, Thomas Falstad, Glen Farley, Jon Gundersen, Reinhard Haverkamp, Aksel Høgenhaug, Michael Johansson, Ola Jonsrud, Jørgen Craig Lello, Tobias Arnell, Istvan Lisztes, Hanna Ljungh, Susanne Kathlen Mader, Pierre Lionel Matte, Atle Selnes Nielsen, Johannes Vemren Rygh, Kristine Roald Sandøy, Bente Sommerfeldt Colberg, Anna Daniell, Sverre Strandberg, Øyvind Suul, Kjell Varvin, Ånond Versto, Sverre Wyller og Nils Aasland.

Utstillingen er et samarbeid mellom Norsk Billedhoggerforening og Vigeland-museet.

Siste utstillingsdag: søndag 5. februar 2012.

www.skulpturbiennale.no

www.vigeland.museum.no

www.norskbilledhoggerforening.no