H42 - fra Hjem kjære hjem til Et monument over Oslos boligpolitikk

Foto: Anita Hillestad

Velkommen til utstilling på Taxi Take Away og på gata, med foto, video og installasjoner som tar for seg Hausmansgate 42 på forskjellig vis.

Prosjektansvarlig: Anita Hillestad

Fotografiene er delevis tatt av tidligere beboere, der det vises prints fra mobiltelefoner og snapshotkameraer, fra livet som det var – før huset ble gjenmurt.
Anita Hillestad viser fotografier fra gatekampene i ettertid og huset dokumentert fra utsiden og innsiden, etter plomberingen.

På en monitor vil det bli vist en samling videoer som sier noe om Hausmansgate 42. Deriblandt video av gruppa Anti Social Rejects.

Åpningen markerer at det er to år siden beboerne i Hausmansgate 42 ble kastet ut av sine hjem. Huset har siden stått tomt og plombert.

Utstillere er blandt annet: Liv Skjellerudsveen, Tone Espedale, Yldis, oleillegal, Nizam Najar, Anti Social Rejects, Sunngifu og Anita Hillestad

Utstillingen ønsker å markere at kvartalet i sin tid ble regulert til et byøkologisk kulturkvartal, noe som vil bli belyst ved seminar fra kl 10 denne dagen

Striden om Hausmansgate 42 slik flere husker den

DJ på åpningen er DJ Agaton.

Det starter presis! OG programmet blir oppdatert!

Jeg tar fortsatt imot arbeider som belyser Hausmansgate 42: frokost, middag, lunch, kortspill, politi etc

Ta med kontanter, Taxi Take Away tar ikke kort!

Foto: Sunngifu

DJs noen dager:

Onsd. 22. febr: Hedda og Lars.

Torsd. 23. feb: Dj`s fra Radiorakel

Fred. 24. febr: Break the beat

Sønd. 26. febr: Gorilla azz. Jazz med konsertforeninga.