DEKOR - ny utstilling i Sverdrups gate 9

Katarina Huser, Hans Christian Lichtenberg Nielsen og Ina Wiken-Cawley stiller ut sine arbeider fra 3.3. til 9.3.

Katarina Huser stiller ut en serie av sine nye malerier hvor hun blander det figurative inn i de abstrakte, koloristiske verkene med den kunstneriske hensikt å gi hvert bilde en sterk uttrykksfullhet. Maleriene er direkte metaforer for indre uttrykkstrang og kunstnerens indre landskap hvor hun befinner seg i livet. Det skilles ikke mellom kunst og liv. Hvert bilde er laget med lidenskap, men også motstand. Kunstneren maler ekspressivt i naturen og er opptatt av naturens spirituelle kraft. Katarina Huser malte sitt første oljemaleri i en alder av 13 år, og lærte seg faget i ung alder av sin bestefar som var maler, og har utviklet sitt uttrykk fra det figurative til det abstrakte. Kunstneren stiller også ut grafikk; litografier, serigrafier og silketrykk. Både håndkolorerte monotypier og i opplag.
www.katarinahuser.com

Hans Christian Lichtenberg Nielsen (KHIO) stiller ut verk hvor han tar utgangspunkt i fotografier for maleriene sine, men fordreier innholdet ved å legge til andre elementer. Elementene kan ligge i maleriet, ved å forbinde maleriet til virkelige objekter utenfor maleriet eller hvordan maleriet er plassert i rommet. Ved å legge til tegneseriefigurer, dekke til vitale deler av motivet med uforståelige snakkebobler, eller stykke motivet opp med rene fargeflater og manipulerte politiske emblemer skaper han en spenning mellom det opprinnelige innholdet og det de nye elementene bringer med seg. Maleriet snakker mot seg selv, det er en dialog mellom virkelighet og fiksjonen som ikke er i samsvar. Lichtenberg Nielsen bruker maleriet til å sette spørsmålstegn ved det vi ser: Er vår virkelighet bare en konstruert fiksjon?

Ina Wiken-Cawley lager ekspressive digitale tegninger,- hovedsakelig med lesbisk
kjærlighet som tema. Hun ønsker å framstille det intime i lesbisk kjærlighet uten problematikk som hun mener det finnes nok av.

Velkommen til vernissage lørdag 3. mars kl. 15.00

Åpningstider ellers: Onsdag til søndag 13.00 til 17.00

S9 Galleri, Sverdrups gate 9

www.sverdrupsgate9.no

Legg til ekstern kalender…