PROXY på ANX

Utstilling av Andy Gracie
Åpning Torsdag 8. Mars 2012 kl 19:00.
Utstillingen varer til 29.03.2012
Åpningstider: Torsdag og fredag kl: 12-16, lørdag og søndag kl. 12-18

Andy Gracies installasjon Proxy består av et par roboter som leter etter mikrorganismer i jordprøver kunstneren har samlet fra ekstreme og vanskelig tilgjengelige miljøer. Robotene ligner både i form og formålssammenheng på NASAs roboter som har tatt prøver av Mars´ overflate siden januar 2004. I Proxy blir den betydningen mikroorganismer har i romforskning koblet til at alle ekspedisjoner til Mars undeforstått også leter etter tegn på liv.

I «Proxy» er forholdet mellom menneske og robot snudd på hodet. Det er vanligvis vi som sender roboter til fjerne og farlige, utilgjengelige, øde og ugjestmilde steder. Her er det kunstneren som reiser til slike områder for å samle prøver som robotene kan utforske i galleriets «trygge» omgivelser.
Fordi robotene ligner på mars- og månerobotene utviklet av NASA, antyder en mulighet for bevegelse selvom de for det meste står stille. De bærer med seg alle de nødvendige kar, gummislanger, ventiler og motorer for å undersøke jordprøvene. Forutenom at de fungerer mekanisk har robotene også en viss evne til å uttrykke seg. Gjennom robotenes bevegelser, lyder og lys knyttet til undersøkelsesforløpet uttrykker de også en slags «følelse» for prosessen de er i.

Mikroorganismene nematoder og tardigrader er to av de viktigste organismene i vår tids romfart- og astrobiologiske forskning. Deres reaksjoner på forhold i det ytre rom forteller oss mye om levende organismers generelle reaksjoner på ekstreme forhold. Jordprøvene robotene undersøker på ANX er hentet fra den nordvestlige spissen av Sørøya utenfor Hammerfest i Finnmark.

Utstillingen er ett samarbeid mellom Atelier Nord og Piksel i Bergen.

Les mer om Proxy på ateliernord.no/prosjektarki…

Kunstneren Andy Gracie arbeider med installasjoner som inkluderer robotikk, lyd og video sammen med biologiske prosesser. Utstillingen PROXY er et samarbeid mellom Andy Gracie, Piksel 2011 og Atelier Nord. Materiale til PROXY er samlet på Sørøya i Finnmark og bearbeidet på Atelier Nords prosjektrom i 2011. Andy Gracies virke har alltid vært knyttet til vitenskapelig praksis både som kontekstuell og metodisk referanse, og som gjenstand for kritikk. Samtidig som å følge strenge vitenskapelige metoder og opprettholde et sterkt kritisk synspunkt, innehar arbeidene en troskap til tradisjonell kunstforståelse i bruk av metaforer, tvetydighet og en sterk følelse av undring.

Legg til ekstern kalender…