Saladindagene: Evig konflikt eller felles fortid? Historieseminar

Fienden står ved Wiens porter, ved Jerusalems murer, på den andre siden av Pyreneene. Fra korstogenes tid og fram til terroren i Oslo er det fortellingen om evig konflikt mellom den kristne og den islamske kulturen som dominerer. Hvordan er det historiske forholdet mellom kristne og muslimer fra middelalderen til i dag? Er det sant at vitenskap, opplysning og demokrati har utviklet seg i den kristne verden alene? Var Spanias El Andalus preget av fredelig og likeverdig sameksistens mellom kristne, jøder og muslimer? Hvorfor spiller de andre en så viktig rolle i forståelsen av oss selv, og hvordan blir de historiene vi forteller om fortida, til?

Med Dick Harrison, Şener Aktürk, miriam cooke, Trond Berg Eriksen og Shlomo Sand. Seminaret ledes av Hanne Eggen Røislien.

PROGRAM
Del 1
10.00 Dick Harrison: A Continuing Clash of Civilisations or Centuries of Mutual Inspiration? A brief history of Islam and the West
10.50 Şener Aktürk: The Myth of a Christian Europe
11.45 Trond Berg Eriksen: False Memories. The Dangers of History
12.30 Panel med innlederne, spørsmål og kommentarer
13.00 Lunsjpause

Del 2
13.30 miriam cooke: Gendering Interfaith Monologues
14.15 Shlomo Sand: From Nation-building to the “Judo-Cristian Civilisation” – From Judophobie to Islamopohbie
15.00 Panel med innlederne, spørsmål og kommentarer
15.30 SeminarsluttSaladindagene på Litteraturhuset varer fra onsdag 29. februar til søndag 4. mars.

Korstog. Tempelriddere. Wiens porter. Hellig krig. Martyrdom. Det er ord og vendinger vi kjenner fra korstogene eller de etterfølgende krigene mellom kristne og muslimer. En periode av menneskehetens historie mange trodde var forbi. De siste tiårene har vist at det ikke var sånn.

Årets Saladin-dager arrangeres i kjølvannet av terrorangrepet 22. juli. Anders Behring Breiviks politiske manifest er gjennomsyret av korstogsretorikk og historiske referanser som skal gi hans handlinger et evighetsperspektiv. Men han er ikke alene om å bruke denne retorikken. Da George W. Bush for ti år siden brukte begrepet korstog i etterdønningene av 11. september, vakte dette oppsikt. Siden den gang har slike referanser blitt gjentatt på nettet, i aviser, av politikere og akademikere. I dag er ikke korstogene lenger en del av Europas skamfulle fortid. De er i ferd med å bli gjengs retorikk og referansepunkt i samtiden, og kampen om Jerusalem og den hellige krigen gjenfinnes også i de ekstreme jihadistenes retorikk.

Til årets Saladin-dager har vi invitert religionsforskere, historikere og forfattere fra hele verden. De skal belyse og diskutere korstogsretorikken i samtiden og det sentrale premisset for denne – ideen om en essensiell forskjell. Er virkelig kristendommen og islam så grunnleggende ulike i sin kulturelle og politiske historie?

Bruce Lawrence, Shlomo Sand, Tariq Ali, Oddbjørn Leirvik, Thomas Hegghammer , Thorvald Steen med flere .

Se fullt program på www.litteraturhuset.no/saladin

Legg til ekstern kalender…