Saladindagene: Festkveld med Trygve Seim og Jai Shankar kvartett, Inger Elisabeth Hansen, Tariq Ali, Tove Nilsen og Thorvald Steen

Forholdet mellom den kristne og islamske kulturkrets og møtet mellom øst og vest reflekteres i litteraturen, i musikken og i andre kulturuttrykk. I år avslutter vi Saladindagene med en festkveld hvor vi har invitert forfattere og musikere som på hvert sitt vis har tilnærmet seg temaer som toleranse, forsoning eller simpelthen muligheten for et flerkulturelt samfunn.

Tariq Ali, Tove Nilsen, Thorvald Steen og Inger Elisabeth Hansen får selskap av musikerne Trygve Seim, Rohini Sahajpal, Jacob Young og Jai Shankar.Saladindagene på Litteraturhuset varer fra onsdag 29. februar til søndag 4. mars.

Korstog. Tempelriddere. Wiens porter. Hellig krig. Martyrdom. Det er ord og vendinger vi kjenner fra korstogene eller de etterfølgende krigene mellom kristne og muslimer. En periode av menneskehetens historie mange trodde var forbi. De siste tiårene har vist at det ikke var sånn.

Årets Saladin-dager arrangeres i kjølvannet av terrorangrepet 22. juli. Anders Behring Breiviks politiske manifest er gjennomsyret av korstogsretorikk og historiske referanser som skal gi hans handlinger et evighetsperspektiv. Men han er ikke alene om å bruke denne retorikken. Da George W. Bush for ti år siden brukte begrepet korstog i etterdønningene av 11. september, vakte dette oppsikt. Siden den gang har slike referanser blitt gjentatt på nettet, i aviser, av politikere og akademikere. I dag er ikke korstogene lenger en del av Europas skamfulle fortid. De er i ferd med å bli gjengs retorikk og referansepunkt i samtiden, og kampen om Jerusalem og den hellige krigen gjenfinnes også i de ekstreme jihadistenes retorikk.

Til årets Saladin-dager har vi invitert religionsforskere, historikere og forfattere fra hele verden. De skal belyse og diskutere korstogsretorikken i samtiden og det sentrale premisset for denne – ideen om en essensiell forskjell. Er virkelig kristendommen og islam så grunnleggende ulike i sin kulturelle og politiske historie?

Bruce Lawrence, Shlomo Sand, Tariq Ali, Oddbjørn Leirvik, Thomas Hegghammer , Thorvald Steen med flere .

Se fullt program på www.litteraturhuset.no/saladin

Legg til ekstern kalender…