Akademisk Vorspiel: Iver B. Neumann "Fra ettpartistat til globalisert stat"

14. september 1963 holdt historikeren Jens Arup Seip foredraget ”Fra embedsmannsstat til ettpartistat” i Det Norske Studentersamfund. Seip la fram en tolkning av Norgeshistorien etter 1814. Norge hadde da beveget seg fra embedsmannsstaten (1814-1884) til flerpartistaten (1884-1940) til ettpartistaten (etter 1945). "Knapt noe annet foredrag i Det Norske Studentersamfuhttp i moderne tid har satt slike spor etter seg» sa Gunleiv Forr i 2008.

Professor Iver B. Neumann skal ved dette foredraget forsøke å ta opp der Seip avrunnet for snart 50 år siden. Ved å ta utgangspunkt i en kritikk av Seips metodologiske nasjonalisme og dens vanskeligheter til å forklare den nye globaliseringsfasen staten står overfor, vil Professor Neumann, forsøksvis redegjøre for den nye statsdannelsen: ”den globaliserte stat”.

PS. Muligens siste sjanse til å få med seg et Neumann-foredrag før han tiltrer på LSE!

Legg til ekstern kalender…