Haneke: Funny Games (1997)

Funny Games (1997) – en velbemidlet familie er ved sitt landsted, men idyllen får en brå slutt etter den klumsete nabogutten viser seg å ikke være fullt så stakkarslig som hans ytre ville tilsi. Snart fanges familien i et spill med diffuse regler og grusomme straffer, som kanskje sier mer om realitetene enn vi helst vil vedgå.

Om Haneke-redaksjonen:

Få har vært så eksplisitte i sin søken etter å avdekke de mørke, skitne sidene ved menneskets natur, og avdekke hva slags moralsk forkvaklede og onde vesen vi egentlig er. Samtidig har Haneke et håp om at gjennom å kreve mye av sitt publikum, så vil han kunne få oss til å tenke bedre over hvem vi er. Fire av filmene fra han auteurskap vil belyse fire måter han angriper problemet på.

Legg til ekstern kalender…