Andreas Glad - Touching From A Distance

Touching from A Distance presenterer verkene til Andreas Glad (f.1976). Glad er født i Linköping, bor og arbeider nå i Malmö. Utdannelsen er fra Kunsthøyskolen i Bergen, MA, og Statens Kunstakademi i Oslo, BA.
TittelenTouching From A Distance henspeiler til hvordan man på ulike måter berører og kan bli berørt på avstand. Noen ganger kan man lengte tilbake til steder man tidligere har besøkt og blitt berørt av, eller så kan man berøres av fremmede steder som man kanskje bare har besøkt i sitt indre.

Verkene i utstillingen kretser rundt kunstnerens egne erfaringer til det å flytte og gjøre et nytt sted om til sitt eget. Gjennomgående er følelsen av oppbrudd, samt behovet og søken etter et hjem og en følelse av tilhørighet. I de kulisselignende landskapene som maleriene billedliggjør finner vi et fravær av menneske og dyr, men likevel tydlige spor av sivilisasjon. Dette gir en følelse av ufullstendighet og tomhet.
Bildeelementene er stablet oppå hverandre og skaper på den måten en følelse av flathet. Mangelen på dybde bidrar til en dekonstruksjon av delene.

De tredimensjonale verkene i utstillingen komplementerer maleriene og har vokst ut i fra en nysgjerrighet til ideer som ikke har fungert i maleriene. De rene forenklede formene står i kontrast til de detaljrike maleriene, men er bygget med en malers øyne med forhold til farge og materiale.

Gjennom direkte maleriske tolkningsforsøk eller som metaforer for følelser og sinnstilstand har Glads billedverden ofte en personlig kobling til steder og rom.

For ytterligere informasjon om utstillingen kontakt galleriet: kag@lnm.no eller 22 42 15 78

Legg til ekstern kalender…