Laszlo Moholy-Nagy: Ein Lichtspiel Schwarz-Weiss-Grau (1930)
Laszlo Moholy-Nagy: Ein Lichtspiel Schwarz-Weiss-Grau (1930)
16mm-film, varighet: 5.30 min.


En filmvisning initiert av Marianne Hurum
Filmen vises i tidsrommet kl. 21 – 22. Fri adgang, åpen bar med hyggelige priser.


Den ungarske kunstneren László Moholy-Nagy (1895-1946) er en av foregangsfigurene innenfor den tidlige modernismen. Han arbeidet med en rekke ulike teknikker som maleri, fotografi, film og scenografi, og er særlig kjent for sin nyskapende bruk av fotografiske teknikker som fotomontager og fotogrammer. Moholy-Nagy er en inspirasjonskilde for en rekke unge kunstnere i dag, der et fokus på modernistiske praksiser og på fotografiets og filmens materialitet synes å gå igjen. Dette gjenspeiler seg ikke minst i Kunstnerens Hus tre nye utstillinger, som på ulike vis eksperimenterer med fotografiet og filmens unike bestanddeler- lys, bevegelse og tid.


I filmen Ein Lichtspiel Schwarz-Weiss-Grau spiller den kinetiske skulpturen Light Prop for an Electric Stage hovedrollen. Light Prop for an Electric Stage er et sentralt verk innen 1900-tallets skulptur, i skjæringspunktet mellom kinetisk kunst, maskinestetikk og materiell innovasjon. Skulpturen bygger videre på kunstnerens fokus på lys og bevegelse i hans øvrige fotografiske og maleriske arbeider. Light Prop for an Electric Stage er også blitt anvendt av Moholy-Nagy til lyssetting i abstrakt teater.

Ein Lichtspiel Schwarz-Weiss-Grau forener László Moholy-Nagys maskinelle skulptur med filmatiske virkemidler, og hyller en teknologi som fanger abstrakte mønster av lys og skygge i bevegelse på film.Legg til ekstern kalender…