Jubileumskonsert med Uranienborg Vokalensemble

Uranienborg Vokalensemble feirer i 2012 sitt 10-årsjubileum. I løpet av ensemblets første decennium har de etablert seg som et kvalitetssterkt konsertkor i tillegg til å være fast gudstjenestekor i Uranienborg kirke. Kunstnerisk leder og dirigent Elisabeth Holte vil sammen med organist Inger-Lise Ulsrud og koret markere jubileet med en konsert som formidler både tradisjon og nyskapning. Musikken som fremføres gjenspeiler fastetid og pasjonstematikk: Pasjon og lidelse i møte med livets muligheter hvor musikken uttrykker sammenheng mellom det sørgelige og det vakre. James MacMillan demonstrerer dette i det vakre a cappella verket A Child’s Prayer. Stykket er en lamentasjon over den tragiske Dunblane-massakren som fant sted ved en barneskole i Skottland i 1996 hvor 16 barn ble skutt og drept. Skotske MacMillan har en sentral plass i konsertprogrammet. Hans katolske tro har vært en viktig inspirasjon i hans sakrale verker og i flere viktige korverk: Christus Vincit og de hellige sangene i det mektige tresatsige kor- og orgelverket Cantos Sagrados er blant disse. Uranienborg Vokalensemble vil også fremføre ny norsk musikk signert vår store korkomponist Knut Nystedt og den unge Torbjørn Dyrud. Nystedts Die Güte des Herrn har et tysk senromantisk idiom, som med lekre harmonier og flytende polyfoni akkompagnerer tekstene fra Klagesangene i Bibelen på mesterlig vis. Dyruds Gloria De Profundis er et bestillingsverk skrevet i forbindelse med korets plateinnspilling Våkenetter fra 2007. Vokalensemblet bestilte et Gloria, men fikk den spennende sammenstillingen Gloria De Profundis – Ære være Gud og Fra det dype roper jeg til deg.

Arrangør: Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Velkommen!

Legg til ekstern kalender…