Submissive Creep Along the Ground

Dortmund Bodega presenterer

Katarina Huser
Eirik Gabrielsen
Mikael Holmstad
Kristine Myhre Johnsen
Sunniva P. Sandnes
Hans Christian Lichtenberg Nielsen
Marte Wonderland
Marius Løkken

med utstillingen Submissive Creep Along the Ground

Installasjon/Performance/​Video/Maleri/Skulptur

Det blir åpning fredag 9. mars kl 20.00
Utstillingen holder i tillegg åpent lørdag 10. mars fra kl 12.00 – 17.00

Innholdet i maleriene blir fordreid ved å legge til andre elementer. Elementene kan ligge i maleriet, ved å forbinde maleriet til virkelige objekter utenfor maleriet eller hvordan maleriet er plassert i rommet. Det skapes en spenning mellom det opprinnelige innholdet og det de nye elementene bringer med seg. Maleriet snakker mot seg selv, det er en dialog mellom virkelighet og fiksjon som ikke er i samsvar. Dialogen trer ut i rommet ved at gjenstander i maleriet er koblet til virkelige gjenstander i utstillingsrommet og at maleriet ikke henger konvensjonelt på en vegg; det kan se skrått ned på betrakteren eller krype underdanig langs bakken. Grensen mellom den som ser og det som blir sett, blir bevisst gjort uklar. Vi er like mye inne i maleriets virkelighet som den er i vår. Lerretet representerer en legemliggjøring av hvordan vi ofte visualiserer det kreative, frihet, fremtid, muligheter og det “gode” – en ren og hvit åpen flate – som også kan leses som et kaldt og uinspirerende symbol med strengt definerte grenser. Gjennom restruksjonsprosessen går lerretet fra å være en flate å jobbe på – til å være et materiale å jobbe med, og todimensjonaliteten utfordres, så vel som grensene for hvor lerretet slutter og omverdenen begynner. Å skape noe og å løsrive seg fra regler/grenser for å oppdage noe nytt – streben etter en følelse av frihet. Maleriet brukes til å sette spørsmålstegn ved det vi ser: Er vår virkelighet bare en konstruert fiksjon?