Globaliseringskonferansen 2012 inviterer til utvidet kultursatsing.

Norges Sosiale Forum jobber for å lage tidenes største Globaliseringskonferanse og ønsker å bidra til at konferansen engasjerer og mobiliserer bredt. I denne forbindelse ønsker NSF å ha en stor kultursatsning på årets Globaliseringskonferanse og ta steget fra å være en konferanse med kulturinnslag til å bli en konferanse kombinert med en kulturfestival.

Kulturprogrammet vil ha fokus på politisk og sosialt engasjement og være tett linket opp mot hovedtemaene for konferansen. I år dette “Åpenhet og antirasisme”, “Klima, miljø og matsikkerhet” og “Krisa i kapitalismen”.

Målsetningen er å ha kulturinnslag på et høyt nivå, kombinert med å synliggjøre bredden av et sosialt og politisk engasjert kulturfelt. Kultursatsingen skal ta særlige hensyn til å tilby et fullverdig kulturtilbud for de av konferansedeltagerne, og publikum forøvrig, som er under 18 år.

Kulturprogrammet skal presentere et mangfold av kulturelle uttrykk. Eksempelvis; musikk, teater, standup, billedkunst, installasjoner, dans og performative uttrykk, film m.m. Som visnings/presentasjonslokaler ønsker vi å bruke alt fra kulturinstitusjonene via Folkets Hus og Youngstorget til mindre uavhengige scener og klubber.

I forbindelse med kultursatsninga inviterer vi i Norges Sosiale Forum til info og mobiliseringsmøte.

Tid: Onsdag den 21. mars, kl 19.00 – 20.15
Sted: Filmens Hus i Dronningens gate 16

Vi håper mange møter opp for å være med på å idemyldre og samarbeide om kultursatsninga på årets Globaliseringskonferanse!

Etter infomøtet er alle invitert til å være med på visning av dokumentaren Wind of Change på filmfestivalen Eurodok på Filmens Hus.

Gratis inngang.

Vennlig hilsen
Styret i Norges Sosiale Forum

Legg til ekstern kalender…