Upopulær aften: Coleridge og Wordsworths poetiske program

Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund presenterer et foredrag ved Bror Arnfinn Haram:

“Quietly shining to the quiet Moon: A re-enchanted world. Coleridge og Wordsworths poetiske program”

Bror Arnfinn Haram gjester Upopulær aften for å holde et foredrag om den engelske romantikken, og poesien som ble skapt av bevegelsens fremste diktere. Tittelen er hentet fra en linje av Samuel Taylor Coleridge (1772-1834). Sammen med William Wordsworth (1770-1850) innstiftet han romantikken som litterær bevegelse i England, med deres felles diktsamling Lyrical Ballads fra 1798 – et anonymt utgitt lyrisk manifest. Coleridge ble senere kjent som den store kritiker- og Shakespeare-leser, bl.a. igjennom sitt verk Biographia Literaria (1817). William Wordsworth var igjennom hele livet dikter, og hans litterære hovedverk er The Prelude, som han arbeidet med flere ganger igjennom livet, og som ble publisert først tre måneder efter hans død i 1850. Til sammen utgjorde de, sammen med Robert Southey og flere, The Lake Poets.

Legg til ekstern kalender…