Akademisk Vorspiel/Seip foredagene:Fra rettsstat til menneskerettsstat?

Kulturutvalget presenterer:

Det er nesten 50 år siden Jens Arup Seip holdt foredraget ”Fra embedsmannsstat til ettpartistat” i Det Norske Studentersamfund. I august 2008 skrev journalisten Gudleiv Forr at "knapt noe annet foredrag i Det Norske Studentersamfund i moderne tid har satt slike spor etter… seg».Vi ønsker å ta opp arven fra dette foredraget og forsette der Seip avsluttet.

Norge og internasjonale menneskerettigheter: fra aktivist til sinke?

Foredraget vil ta for seg den norske velviljen til å slutte seg til internasjonale menneskerettighetskonvensjoner og gjennomføringen av dem i norsk rett; Først var det strid om Menneskerettighetsloven, …og siden slo Makt- og demokratiutredningen fast at økt “rettsliggjøring” kan føre til en forvitring av demokratiet, noe som har fenget i visse juridiske og politiske kretser, inkludert Regjeringen.

Avslutningsvis vil noen linjer bli trukket til Grunnlovsutvalget forslag til nye grunnlovsbestemmelser om menneskerettigheter.

Foredrag ved Professor Geir Ulfstein. Professor Ulfstein er professor ved Institutt for offentlig rett ved det Juridisk fakultet. I perioden 2004-2007 var han direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Legg til ekstern kalender…