Debatt: Kan vi fikse klimaet?

Dyrke hvitt gress? Gjødsle havet med jernpulver for å øke algeproduksjon? Spraye skyer med saltvann for å bleke dem hvitere? Pumpe partikler ut i atmosfæren for å redusere varme fra sola eller dekke Sahara med speil?

Det finnes mange forslag til hvordan teknologi kan senke temperaturen på jorda. Hvilke har noe for seg og hvilke er vrøvl? Er det riktig av oss å manipulere klimaet, eller bør vi konsentrere oss om å kutte utslippene av klimagasser selv om det er mer kostbart?

CICERO arrangerer med støtte fra UD (Refleks) fire folkemøter der forskere diskuterer utenrikspolitiske klimaspørsmål med utgangspunkt i problemstillinger som angår folk flest. I den tredje paneldebatten er temaet geo-engineering.

Kveldens panel består av:

Victor Galaz , forsker ved Stockholm Resilience Centre, forsker på regulering av prosjekter innenfor klimafiksing. Interessert i teknologiens rolle innenfor tilpasningen til klimaendringer.

Bjørn Lomborg, professor ved Copenhagen Business School, forsker på å finne de mest økonomiske løsningene på globale utfordringer. Omtaler seg selv som “The Skeptical Environmentalist”

Asbjørn Aaheim , forskningsleder ved CICERO, deltar i et europeisk samarbeidsprosjekt om økonomiske følger ved klimafiksing. Les saken Ingeniørhjelp til kloden

Jón Egill Kristjánsson , professor i meteorologi ved Universitetet i Oslo, forsker på effekter av aerosoler og skyer på klima

Ole-Martin Ihle er ordstyrer

Tirsdag 17. april, 18:00-19:00

Gamle Festsal, Urbygningen, Universitetsplassen i Oslo

(Illustrasjon herfra)

Underskog har skrevet om lenker/embeds i denne teksten til å bruke TLS/SSL. Det er ikke garantert å fungere. Les mer her.

Legg til ekstern kalender…