I want to tell you of great things...

Skulpturarena öst presenterer:

Helen Eriksen, Ebba Moi og Stefan Schröder
“I want to tell you of great things… "

20.04. – 13.05. 2012

Prosjektrom Carl Berner – Carl Berner T – banestasjon

Velkommen til åpning fredag 20.04. kl. 18

Åpningstider: som T-banen

”Kunst markerer vår identitet som mennesker og gir oss en forpliktende følelse av fellesskap og gjensidighet.” Professor Dr. Anne Bamford, 2012

Siden 2009 har billedkunstnerne Helen Eriksen, Ebba Moi og Stefan Schröder samarbeidet om det kunstnerdrevne visningsstedet Tenthaus Oslo. Gjennom offentlige utstillinger og verksteder med ungdommer har Eriksen, Moi og Schröder utforsket det å arbeide som kunstner på en skole. Kunstnerne har etablert partnerskapsavtaler og fått atelier på skolene. En gruppe av skolenes ungdommer har blitt invitert til å tilbringe tid sammen med kunstnerne og fått erfare kunst i praksis. De har også fått innsyn i kunstneriske posisjoner i dagens samfunn. Utstillingen I want to tell you of great things… i Prosjektrom Carl Berner kommenterer dette og viser frem kunstnernes arbeid med elever fra Sinsen, Sofienberg og Hersleb skole.
Til utstillingen har kunstnerne invitert Professor Dr. Anne Bamford til å fritt skrive en tekst om kunst og barn, som også refererer til Bamfords UNESCO-forskning på samme tema. En film viser teksten som leses opp av elever fra Sofienberg skole i Oslo.
I det andre arbeidet i utstillingen viser kunstnerne et nytt skolemanifest fordelt over åtte store plakater. Her har elevene kommet med helt nye synspunkter om hvordan hverdagen på skolen bør organiseres. Manifestet ble utviklet av elever ved Sinsen skole som fikk i oppgave å forestille seg og sette ord på hvordan en ideell skole burde være.

Samarbeidspartnere i utstillingen er Professor Dr. Anne Bamford, elever fra Sinsen skole 2009-2010, elever fra Hersleb skole 2010-2011 og elever fra Sofienberg videregående skole 2011-2012.
Utstillingen “I want to tell you of great things…” er støttet av Norsk kulturråd og Kunstløftet.

Skulpturarena öst

NORSK BILLEDHOGGERFORENING

www.skulpturarena.no

www.tenthaus.no

www.kunstloftet.no

www.norskbilledhoggerforening.no

Legg til ekstern kalender…