Folkebiblioteket # 12: Semiotext(e)

Folkebiblioteket og Audiatur presenterer et møte med redaktøren i forlaget Semiotext(e), Sylvère Lotringer i samtale med Remi Nilsen, redaktør for Le Monde Diplomatique.

Med utgangspunkt i Semiotext(e)s legendariske The German Issue og Italy: Autonomia – Post-Political Politics snakker Remi Nilsen med Sylvère Lotringer om hans arbeid som filosof, redaktør og politisk aktivist.

Sommeren 1979 reiste Sylvère Lotringer til Italia for å møte medlemmer av Autonomia, en utenomparlamentarisk bevegelse på venstresiden i italiensk politikk, og som involverte titusener av arbeidere, arbeidsløse og intellektuelle som Antonio Negri, Paul Virno og Franco «Bifo» Berardi. Dette var i en periode hvor italiensk venstreside var dypt splittet. Autonomia var en flytende, rhizomatisk bevegelse som forsøkte tegne opp det politiske landskapet på nytt mellom på den ene siden Det italienske kommunistpartiet, som hadde gitt opp klassekampen og i 1978 inngått «Det historiske kompromisset» med Kristendemokratenes leder Aldo Moro, og på den andre siden terrororganisasjonen De røde brigader, som svarte på kompromisset med å kidnappe og drepe Moro. Resultatet av Lotringers reise var Autonomia-nummeret av tidsskriftet Semiotext(e).

I 1981 foretok Lotringer en tilsvarende reise til – og kartlegging av det da delte Tyskland. Reisen resulterte i et Tyskland-nummer av Semiotext(e). Selv sier han at dette nummeret i like liten grad var begrenset til Tyskland som Italia-nummeret utelukkende handlet om Italienske forhold. Begge var ment å skulle undersøke politikkens fremtid under senkapitalismen.

Samtalen mellom Lotringer og Nilsen på Folkebiblioteket 25. mai vil ta utgangspunkt i de to numrene av Semiotext(e) og trekker linjene fra avslutningen av de radikale 70-årene, som begge disse to utgivelsene kan sies å dokumentere, og frem til i dag.

//

Sylvère Lotringer er professor emeritus i fransk filosofi og litteratur ved Colombia University, mangeårig redaktør for forlaget Semiotext(e). Forlaget startet som et tidsskrift ved Colombia University på begynnelsen av 70-tallet. Semiotext(e) er blant annet kjent for i 1975 å ha arrangert seminaret Schizo-Culture, hvor amerikanske kunstnere som John Cage og William Burroughs hadde muligheten til å treffe franske tenkere som Michel Foucault, Gilles Deleuze, Fèlix Guattari og Jean-François Lyotard. Forlaget har siden, og er det fortsatt, vært en av de viktigste formidlerne av europeisk filosofi og politisk teori i USA.

Semiotext(e)semiotexte.com/

Denne utgaven av Folkebiblioteket er et samarbeid med Audiatur.

Legg til ekstern kalender…