IN THIS HOUSE

In this House- en levende utstilling

I sin performance / installasjon, IN THIS HOUSE, utfordrer Terese Longva både seg selv og publikum. I fem timer hver dag 5 dager i uken frem til 25. mai vil hun skape en form for levende utstilling, der publikum inviteres til å vende tilbake for stadig nye opplevelser og erfaringer. In this House utfordrer den allmenne oppfatningen av hvordan glass brukes i kunst.

Den første delen av utstillingen består av en langvarig performance hvor kunstneren daglig gjennomgår en rekke ritualer som vil sette sitt preg på gallerirommet. I tillegg til å bruke seg selv, er gipsavstøpninger, grus, glasshus og lyd noen av de sentrale elementene Longva tar i bruk i arbeidet. Publikum kan vandre fritt i galleriet og dermed få muligheten til å observere detaljer og se kunstneren i aksjon.

Performancen varer til 25. mai og resulterer i en ferdigstilt installasjon. Den blir et uttrykk for de ritualene og prosessene som Longva har vært igjennom og står til 24.juni.

Utstillingen er den første i S12 sitt nye galleri og i tillegg er det første gang S12 viser performancekunst!!bilde

Legg til ekstern kalender…