Audiatur Waste Land: Marjorie Perloff

Audiatur inviterer til et møte med litteraturprofessor og avantgardespesialist Marjorie Perloff (USA). Hun vil holde et foredrag med utgangspunkt i boka Unoriginal genius (2011), der hun bruker TS Eliots «The Waste Land» som portaldikt for en diskusjon omkring «poetry by other means in the new century». Foredraget etterfølges av en samtale med publikum.

Example

Marjorie Perloff is one of the foremost American critics of contemporary poetry. Her work has been especially concerned with explicating the writing of experimental and avant-garde poets and relating it to the major currents of modernist and, especially, postmodernist activity in the arts, including the visual arts and cultural theory.

Marjorie Perloff er for tiden gjesteredaktør i Audiatur-bokhandelen.

//

Dette er det andre av to arrangementer i kjølvannet av Audiatur Waste Land i Bergen 12.-15. april i år. Det første fant sted i Oslo 25. mai, der Remi Nilsen samtalte med den fransk-amerikanske forleggeren, litteratur- og kulturteoretikeren Sylvère Lotringer, kjent fra forlaget Semiotext(e). Arrangementet var i samarbeid med Folkebiblioteket og Deichmanske bibliotek, avd. Grünerløkka.

Legg til ekstern kalender…