14-års jubileum og stipendutstilling Oslo-New York 2012

25. august – 23. september

Åpning lørdag 25. august kl 18.00-21.00 (utdeling av stipend kl 19.00)

Åpningstider: torsdag-fredag 12.00-18.00 og lørdag-søndag 12.00-16.00

Galleri Ramfjord
Avd III: Schwensensgate 1 på St.Hanshaugen i Oslo
Telefon: 22 56 43 70 / E-post: post@galleriramfjord.no

www.galleriramfjord.no

Legg til ekstern kalender…