Et Årsverk 2012

Velkommen til Et Årsverk 2012
Den årlige happeningen på Stabekk Kino

Like før jul hvert år blir den gamle kinoen på Stabekk forvandlet til en intim verdens-scene med nære møter mellom internasjonale kunstnere og lokalbefolkningen. Et møtested, men også et fødested for nye ideer og impulser som på grunn av sin internasjonale bredde får store ringvirkninger.

Legg til ekstern kalender…