UNG SPANSK ARKITEKTUR + EUROPAN 12 på OAF POP-UP hos 0047!

UNG SPANSK ARKITEKTUR + EUROPAN 12 på OAF POP-UP hos 0047!

Dato: Torsdag 04. april 2013
Tid: 18.00-22.00 (foredrag, debatt og bar)
Sted: Galleri 0047, Schweigaardsgt 34 D, 0191 Oslo
Arr: Oslo Arkitektforening, Europan Norge og 0047.
www.arkitektur.no/oaf-pop-up-ung-spansk-arkitektureuropan-12

Katalansk cava serveres ved ankomst!
VELKOMMEN!

UNG SPANSK ARKITEKTUR
Unge spanske arkitekter befinner seg for tiden i økonomisk krise. Det som for oss er selvsagt, som fast jobb og reelle oppdragsgivere, eksisterer i liten grad på den iberiske halvøy. Arkitekter må selv finne sine egne veier for å leve av faget sitt. Siden 2008 har arkitekter mer eller mindre vært tvunget til å revurdere sin praksis og rolle, for å kunne kontinuerlig gi svar på en ny og stadig skiftende situasjon. I dagens spanske økonomiske og politiske klima har det oppstått en ny type «arkitektkontorer» gjennom såkalte ‘colectivos’. I disse kollektivene er flere yrkesgrupper knyttet tett sammen. Arkitekter, geografer, sosiologer, advokater osv. jobber sammen på et tidlig tidspunkt for å finne og løse prosjekter, og å skaffe midler til å jobbe med disse prosjektene. Dette har skapt en ny type prosjekter i liten og stor skala. Det gjennomgående er at mulighetene for de er oppstått som en følge av krisen. Krisen har skapt et sterkt samhold, noe også prosjektene viser. Prosjektene er i stor grad basert på begrepet «uoppfordret arkitektur» og springer ut av filosofien rund DIY (Do It Yourself), DIWO (Do It With Others), Adhocracy og Bottom-up.

Den økonomiske krisen har gitt grobunn for andre typer prosjekt – men for og i samarbeid med mennesker som ikke har penger til å betale for arkitekttjenester. Gjennom disse prosjektene lærer unge arkitekter seg å se muligheter og realisere mulighetene uten at noen oppdragsgiver har bestilt det. Det kan virke som de nye arbeidsformene har skapt et paradigmeskifte blant de unge arkitektene. Prosjekter som dette er tidligere kjent fra andre kriserammede territorier, blant annet Sør-Amerika, men kom for alvor til Europa med den økonomiske krisen i 2008.

Ethel Baraona Pohl er forlegger og kurator bosatt i Barcelona. Hun er en av de som kjenner situasjonen bland unge spanske arkitekter best og innleder kvelden.
Etterpå viser fire unge ”colectivos” fra Madrid og Barcelona: Zuloark, Basurama, La Col og Raons Públiques noen av sine siste prosjeker.

EUROPAN 12
”Europan 12 – Adaptable City” utforsker de eksisterende bymiljøers evne til å reagere på ulike endringer på det europeiske kontinentet. For de norske Europantomtene betyr dette lokal tilpasning til en regional vekst, historisk enestående i Norge. De tre norske Europantomtene er alle strategiske i denne regionale utviklingen. I Bærum kommune er Hamang et sentralt post-industrielt område i nærheten av jernbanestasjonen. Det er et viktig område for biologisk mangfold, delvis utilgjengelig, men med stor rekreasjonsverdi. I Asker kommune ligger Dikemark psykiatriske sykehus.Sykehuset med sin hundre år gamle historie er i ferd med å bli avviklet. Institusjonen ble bygget som et selvforsynt samfunn, og har en rekke interessante kvaliteter som kan utvikles for å gjøre dette området til et levedyktig lokalsamfunn. Og til slutt, sentrum av Ås som ligger mellom universitetet og resten av regionen. Ås forventes å doble sin befolkning innen 2040 og med Europan ønsker kommunen å ta et skritt i retning av å bli en universitetsby gjennom utviklingen av et strategisk viktig sentrumskvartal.

KVELDENS PROGRAM

Klokken 18.00-19.00
Europan 12 kick-off
Presentasjon av de norske tomtene: Dikemark, Sandvika og Ås sentrum.

Klokken 19.00-22.30
OAF POP-UP: UNG SPANSK ARKITEKTUR. KL 19.00–22.30

Introduksjon ved:
Ethel Baraona Pohl, forlegger (DPR Barcelona) og kurator bosatt i Barcelona.

Prosjekter:
Zuloark fra Madrid viser blant annet prosjektet “Campo de la Cebada”.
Et prosjekt som ikke er designet av arkitektene, men av stedets innbyggerne. Arkitektene fungerte her som regissører med sin " know how". Prosjektet er mottatt flere priser, blant annet «Special Mention» i The European Prize for Public Space og har også blitt et mønsterprosjekt flere steder.
Speaker: Manuel Dominguez Fernandez.

Basurama fra Madrid fokuserer på sin workshop aktivitet. Hvordan de samhandler med lokale innbyggere fra så forskjellige steder som Kairo eller Niamey. De kommer også inn på hvordan utdanning kan ha en tettere kobling med bottom-up strategier.
Speaker: Alberto Nanclares da Veiga.

La Col fra Barcelona viser prosjektet “Can Batlló” som de også har laget dokumentarfilm om. “Can Batlló” er et stort sosialt prosjekt og filmen er spilt inn gjennom 15 måneder og forteller historien om en global by med lokale problemer, hvor de fokuserer spesielt på Can Batlló.
Speaker: Eliseu Arrufat Grau.

Raons Públiques fra Barcelona viser blant annet prosjektet “Fort Pienc” som er et godt eksempel på hvordan man kan håndtere institusjoner (skoler, offentlige, urbane bondesamfunn, osv.) for å utvikle nye metoder for å transformere offentlige rom. Speaker: Amalia Speratti.

Spørsmål fra salen

Kort debatt: Ethel Baraona Pohl, Manuel Dominguez Fernandez, Alberto Nanclares da Veiga, Amalia Speratti og Eliseu Arrufat Grau. Moderator: Gisle Nataas.

Bar & mingling!
Ca 22.30 Slutt

Legg til ekstern kalender…