The fashionists - LET'S SWAP!

English below.

Tiden har kommet for VÅR – slepp! Der vi slipper og kaster ut det vi ikke trenger i hjemmet, og med det så inviteres det til en smartere måte for å bli kvitt det på. Nemlig ett:

Bytte party!

Alle ting som; klær, sko, møbler, musikk utstyr, CD, vinyler (og ja det finnes muligheter for det scenarioet hvorfor kjøpte jeg den her) og oppramsingen slutter aldri.

Reglene for denne her dag/kveld er enkle.
Ta med sakene, de sakene som er av større verdi skal settes av gårde til en lekker og smekker auksjon. Klær og sko som blitt tatt med har en begrensning på kun en pose per hode. Det som blir igjen går til Fattighuset i Oslo.

Så begynner READY – STEADY – LET’S SWAP!

Stedet: bakgården til Revolver.
CC: NULL – NADA – NOTHING.

English:

The time has come for SPRING – break! There we all let out some good and some that aren’t that good out from our homes. So with this said you are invited to a smarter way of getting rid of those thing in. Exactly a:

Swapping party!

All things such as; clothing, shoes, furniture, music equipment, CD, vinyl (and yes there is always some second doubts and thoughts, why did I buy this one) and this list could have gone on and on.

The rules are simple for this day/night.
Take with your belongings; those with higher value will be put to a neat auction. Clothing and shoes has a limit only one bag per person. The leftovers from the clothes and shoes will be given to the Fattighuset i Oslo.

So it begins: READY – STEADY – SWAP!

Place: backyard to Revolver.
CC: ZERO – NADA – NOTHING.

Legg til ekstern kalender…
#mote