Hva kan CAN være?

Etter mange års frustrasjon over fraværet av øko-politsk engasjement i kunsten etableres nå CAN (Concerned Artists Norway). Vi ønsker velkommen til oppstartsmøte i Oslo, på Sound of Mu i Markveien 58, 25. april kl 12.00 -15.00.

Innledere:
Rasmus Benestad, klimatolog.
Brit Bildøen, forfatter.
Danielle von Den-Koot, biodynamisk birøkter.
Toril Solvang, dramatiker.

Vi har en etisk og moralsk plikt til engasjere oss. Det er vanskelig å stå alene. I et nettverk kan vi være sterkere.
CAN inviterer til samtale om hva nettverket kan være/gjøre.
Kan CAN kanskje: dialog, samtaler, aksjoner, konferanser, seminarer, festivaler, brevpost, mailer, sms, tamtam, telegram, røyksignaler, sang, samle forskere, kunstnere, øko-praktikere, aksjonister, utveksle, lære, snakke, handle, endre?
Utover høsten, hver første søndag i måneden, som en grunnstamme i arbeidet, vil CAN møtes på Sound of Mu med ulike inviterte innledere.
Velkommen!

Legg til ekstern kalender…