Stolthetsparaden 2013 - gratiskonsert med Vinni

Stolthetsparaden er den største mønstringen av funksjonshemmede i Norge. Vi har valgt
slagordet “Stolt, sterk og synlig” fordi vi tror på oss selv, vi er mange og vi lar oss ikke overse.
Stolthetsparaden er en markering av vår selvfølgelige plass i samfunnet. I år vil vi ha
fokus på arbeid, utdanning og rett til BPA (Borgerstyrt personlig assistanse) som verktøy
for samfunnsdeltakelse. Funksjonshemmedes rett til å bevege seg fritt og delta i samfunnsliv
og arbeidsliv bør bli et viktig tema i valgkampen!
Møt opp på Youngstorget kl. 11.00
I forkant av paraden er det et arrangement med taler og musikk på Youngstorget. Stian Blipp, kjent fra Norske Talenter og Idol, er årets konferansier, og det blir eksklusiv konsert
med Vinni!
Vi deler ut Stolthetsprisen 2013
På Youngstorget deler vi også ut Stolthetsprisen. Prisen går til en person eller en gruppe som har gjort en spesiell innsats for å skape likestilling for funksjonshemmede.
Nytt i år – digital parade
Har du ikke muligheten til å delta i paraden, kan du likevel være stolt, sterk og synlig
gjennom å delta i vår digitale Stolthetsparade.
Stolthetsparaden arrangeres av ULOBA, Norges Handikapforbund og Norsk Forbund for Utviklingshemmede. I 2011 satte paraden deltakerrekord med flere enn 1.200 som gikk fra Universitetsplassen til Oslo Spektrum.

Legg til ekstern kalender…