Thomas Kvam / The Rantology Paintings

Blomqvist har gleden av å presentere en maleriutstilling av Thomas Kvam, torsdag 12. september kl 19.

Tirsdag 20. april 1999 skjøt og drepte Eric Harris og Dylan Klebold tolv medelever og en lærer på Columbine High School i Jefferson County, før de tok sine egne liv. Skolemassakren ble en global mediehendelse. Politirapportene etter massakren utgjør et 27 000 siders dokument som inkluderer Harris’ & Klebolds etterlatte skolebøker, tegninger og tekster: skisser og plantegninger av den forestående massakren, samt noveller, essays og dikt.

Kvams The Rantology Paintings og den tilhørende bokutgivelsen Rantology, som for første gang samler Harris’ & Klebolds litteratur, er basert på dette materialet.
I dette materialet er død og begjær, raseri og sårbarhet knyttet sammen med konsum- og popkultur. Vi ser en desperasjon og et ønske om berømmelse som driver gjerningsmennene frem til det tragiske sammenbruddet – skolen som krigssone. Samtidig er det noe lett gjennkjennelig i denne spenningen mellom motstridende krefter og uttrykk, hvor kunnskap, kontroll og ungdommelig spontanitet blandes med en fascinasjon for mørket.

Maleriene går bakenfor demoniseringen av gjerningsmennene og representerer et forsøk på å forstå de komplekse årsakssammenhenger bak massakren. Samtidig setter han maleriet, som medium, på prøve: kan maleriet, med sin spesifikke optikk og historie, gi oss en ny kunnskap om Harris og Klebolds etterlatte tekster og tegninger, og mekanismene bak skolemassakeren?

The Rantology Paintings sort-hvite estetikk henspiller på politidokumentet og på skoletavlen, på de voksnes jakt etter forklaringer på massakren, og en skjult ungdomskulturs dyrkelse av den samme. I USA alene anslås det å være 3000 registrerte tilfeller av volds- og drapstrusler fra skoleelever med referanse til Harris og Klebold. Fordi Columbinemassakren ble et globalt mediefenomen er tallet langt større på verdensbasis. President Clinton oppsummerte situasjonen i sin Columbine-tale på følgende måte:

We know if this can happen here, it can happen anywhere.

Legg til ekstern kalender…